රනිල් සිරිකොතේ පැත්තක් වහයි

views 1045 2020-09-28 03:37:00 news

එක්සත් ජාතික පක්ෂ මූලස්ථානයේ ස්ථාපිත කොට තිබූ දේශපාලන ක්‍රමෝපායන් හා පර්යේෂණ ඒකකය වසා දැමීමට එම පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පියවර ගෙන ඇත.

පසුගිය වසර කිහිපය ඇතුළත ප්‍රධාන පෙළේ මැතිවරණ විශාල ප්‍රමාණයකින් දැවැන්ත පරාජයත් එජාපයට හිමිවීම මත මෙම ඒකකයෙන් නිසි පරිදි වගතීම ඉටුව නැති බවට ලැබී තිබුණු පැමිණිලි මත වික්‍රමසිංහ මහතා එම ඒකකය වසා දැමීමට පියවර ගෙන ඇති බව පැවසේ.

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අතිසමීප හිතවතකු වන ආශු මාරසිංහ මහතා යටත‌ේ මෙම ඒකකය ක්‍රියාත්මක විය.

lanka lead news


පුවත්

Recent Post