කෑගල්ලේ දේශපාලනය උඩු යටිකුරු වන ලකුණු .......

views 829 2020-07-04 08:29:00 news

අපගේ නවතම සමීක්ෂණයට අනුව කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පෙරමුනටම පැමිනීමේ වැඩි සම්භාවිතාවක්  දූෂ්මන්ත මිත්‍රපාල මහතාට ඇති බව වාර්තා වේ. මීට ඉහත අප විසින් ලබාදුන් වාර්තාවට අනුව කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පලමු දෙවන හා තුන්වන ස්ථාන සදහා දැඩි තරගයත් පැවතුනද නවතම වාර්තාවට අනුව දුෂ්මන්ත මිත්‍රපාල ඉදිරියට පැමින ඇත.
ජනාධිපතිවරයාගේ සංකල්පයකට  අනූව දූෂනයෙන්  තොර පිරිසිදූ උගත් බුද්ධිමත් පුද්ගලයන් පාර්ලිමේන්තුවට යැවිය යුතු බව රටේ ජනතාව අතර මතයක් නිර්මානය වෙමින් පවතී .
දැන් දැන් දේශපාලකයන් කරන, කියන දේ වලට මිනිසුන තුල ඇත්තේ දැඩි පිලිකුලකි. මේ අනුව තමාගේ දිස්ත්‍රික්කයෙන්  ‍යැවිය යුතු පුද්ගලයන් පිලිබදව වෙනදාට වඩා  ජනතාව අතර කතිකාවතක් නිර්මානය වෙමින් පවතී. තමාට ලැබෙන වාසි ප්‍රයෝජන වලට වඩා ජනාධිපතිතුමාගේ දෑත ශක්තිමත් කල යුතු බව කාගේත් මතය වී ඇත.
එසේම බිම් මට්ටමින් ජනතාව හමුවී ඔවුන්ගේ ගැටලු සොයාබලන , ජනතාවට වඩා සමීප නායකයකු පත්කල යුතු බව වැඩි දෙනාගේ මතය වී ඇත. ජනාධිපතිවරයා ජනතාව අසලටම ගොස් ජනතා ගැටලු වලට සවන් දෙද්දී සදලුතල වල සිට දේශපාලනය කරන ජනතා නියෝජිතයන් ප්‍රතික්ෂේප  කරන ප්‍රවනතාවක්  දැන් රටතුල නිර්මානය වෙමින් පවතී.

පුවත්

Recent Post