රටේ 1% ක් කරන වැරදිවලට 99% ක් වූ ජනතාවගේ භාෂණයේ හා ප්‍රකාශනයේ නිදහස උදුරා ගැනිම නොකළ යුතුයි

views 570 2018-03-13 01:56:00 news

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්.මරික්කාර්

මේ රටේ 1% ක් කරන වැරදිවලට 99% ක් වූ ජනතාවගේ භාෂණයේ හා ප්‍රකාශනයේ නිදහස උදුරා ගැනීම යුක්ති ධර්මයට පටහැනියි බවත්, ෆෙස් බුක් තහනම දිගටම පවත්වාගෙන යාම නෙමෙයි විසදුම නොවන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්.මරික්කාර් මහතා ප්‍රකාශ කරන ලදී.

හෙතෙම මෙම අදහස් පළ කරන ලද්දේ, රුපියල් ලක්ෂ 25 ක විමධ්‍යගත ප්‍රතිපාදන යටතේ කොළොන්නාවේ රැකියා විරහිත ප්‍රජාව සදහා පැවැත්වූ වෘත්තිය පුහුණු පාඨමාලාවන්හි අවසන් සහතික පත් ප්‍රදානය කිරීමේ අවස්ථාවකට එක්වෙමින්ය.

දැන් බලන්න ෆෙස් බුක් එක තහනම් කරලා සතියක් වෙනවා. කොමියුනිස්ට් රටක් හැර ෆෙස්බුක් තහනම් කරපු එකම රට ලංකාව .ඒ තත්වය පාලනය කරන්න දවසක් දෙකක් ෆෙස්බුක් තහනම් කරපු එක හරි ඉතින් ඇයි තාම තහනම් කරගෙන ඉන්නේ. රජයට තියෙන්න ඕනේ දියුණු තාක්ෂණය භාවිත කරලා , මේ අන්තවාදීන්ගේ ෆේජස් , ෆ්‍රෙපයිල් මොනිටර් කරලා ඔවුන්ව අත්තඩංගුවට අරගෙන නීතිය අනුව කටයුතු කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ.  ඒ වෙනුවට  ෆෙස් බුක් තහනම් කරලා දිගටම පවත්වාගෙන යන එක නෙමෙයි විසදුම.ඒ වගේම මේක මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝණය වීමක් බව, මං ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රී කෙනෙක් වුනත් ඒක කියනවා. මොකද අපිට භාෂණයේ හා ප්‍රකාශන තියෙනවා. 1% ක් කරන වැරදිවලට 99% ක් වූ ජනතාවගේ භාෂණයේ හා ප්‍රකාශනයේ නිදහස උදුරා ගැනීම යුක්ති ධර්මයට පටහැනියි කියන එකයි මගේ අදහස.සමහර අය කියනවා ඔයත් ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රී කෙනෙක්නේ කියලා. ඒ වුනාට අපි තීරණ ගන්නේ නෑ. අපිට පුළුවන් හඩ නගන්න, පාර්ලිමේන්තුවේ කෑ ගහන්න, මන්ත්‍රී කණ්ඩායම්  වල කියන්න.ඒ නිසා තීරණ ගැනීමේ උදවියට මොලේ පහල වෙලා මේ තහනම ඉවත් කරයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා යැයි ද පැවසීය.

පුවත්

Recent Post