විද්‍යුත් ආරෝපණ මධ්‍යස්ථාන හා පාරිභෝගික ආරක්ෂාව ගැන පියවර රැසක්

views 80 2017-09-14 12:22:00 news

විද්‍යුත් වාහන ආරෝපණ මධ්‍යස්ථාන සහ ඒවායේ පාරිභෝගික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පියවර ගැනීමට ශ්‍රි ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව මේ කේෂත්‍රයට අදාළ ගැටළු හඳුනාගෙන අදාළ නියාමන නීති හා රෙගුලාසි ක්‍රියාත්මක කිරීමට කොමිෂන් සභාව සැළසුම් කර ඇත.

එහි ප්‍රථම අදියර වශයෙන් කේෂත්‍රයේ ගැටළු හා ඒවාට යෝජනා කරන විසඳුම් හඳුනාගැනීම සඳහා අද(14) සිට ආරම්භ කෙරෙයි.

මෙහිදී විද්‍යුත් වාහන ආරෝපණ මධ්‍යස්ථාන මුහුණ පන ගැටළු, එහි සේවාවන්වලට අදාළ ගැටළු, විද්‍යුත් වාහන ආරෝපණ මධ්‍යස්ථානවල සේවාව ලබා ගන්නා පාරිභෝගිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම්, මෙම මධ්‍යස්ථානවල අය කෙරෙන ගාස්තු ආදයි පිළිබඳ අදහස් හා යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට ඉඩකඩ සලසා ඇත.

මෙම අදහස් දැක්වීම 2017 ඔක්තෝබර් මස4 වන දා දක්වා ඉදිරිපත් කළ හැකියි.

(under the courtesy of adaderana news web)

පුවත්

Recent Post