ලක්සලෙන් මිලියන 4 ක ලාභයක්

views 243 2017-08-17 09:18:00 business

පසුගිය වසර තුළ කර්මාන්ත හා වානිජ අමාත්‍යාංශයට අයත් ලක්සල ආයතනය රුපියල් මිලියන 4 ක ලාභයක් උපයා තිබෙනවා.

එම ආයතනයට 2015 වසරේදී රුපියල් මිලියන 21 ක පාඩුවක් සිදුව තිබූ බවයි එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.


(under the courtesy of hirunews news web)

පුවත්

Recent Post