සංචාරක ආකර්ශනය වැඩි කිරීමට ඒකාබද්ධ සංවර්ධන මෙහෙයුමක්

views 363 2017-04-21 10:06:00 business

වික්‍රමාන්විත සංචාරක සහ පුහුණු සේවා පිළිබඳ විශේෂ ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් සිදුකරමින් සංචාරක ආකර්ශනය වැඩිකරවීමේ ඒකාබද්ධ සංවර්ධන මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය සැලසුම් කර තිබෙනවා.

ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන කාර්යාලය ප්‍රකාශ කළේ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ මූලිකත්වයෙන් ජලාශ, ගොඩබිම් සහ ගුවන ආශ්‍රිත වික්‍රමාන්විත සේවා සපයන ආයතන සම්බන්ධීකරණය කර ඊට අදාළ ඉදිරි කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

(under the courtesy of hirunews news web)

පුවත්

Recent Post