විදුලි පාදක ගාස්තු ක්‍රමයට උපයෝගිතා කොමිසමේ අනුමැතිය

views 392 2017-05-05 09:29:00 business

ගෘහස්ථ විදුලි පාරිභෝගිකයින් සදහා ඉදිරිපත් කළ කාල පාදක ගාස්තු ක්‍රමය සදහා ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය හිමිවී තිබෙනවා.

කාර්ය බහුල අවස්ථාවන්හිදී විදුලි පරිභෝජනය අඩු කර ගැනීම මෙහි මූලික අරමුණයි.

ඒ අනුව, රාත්‍රී 10.30 සිට උදෑසන 5.30 දක්වා වූ අරපිරිමැසුම් කාලය තුළ කාලය තුළදී ඒකකයක් සදහා රුපියල් 13 මුදලක් අය කෙරෙනවා.

එසේම උදෑසන 5.30 සිට පස්වරු 6.30 දක්වා දහවල් කාලය තුළ ඒකකයක් සදහා රුපියල් 25 ක් අය කරන බවයි මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව ප්‍රකාශ කළේ.

පස්වරු 6.30 සිට රාත්‍ර‍්‍රී 10.30 දක්වා කාර්ය බහුල කාලය තුලදී එක් විදුලි ඒකකයක් සදහා අය කෙරෙන මුදල රුපියල් 54 ක්.


(under the courtesy of hirunews news web)

පුවත්

Recent Post