හම්බන්තොට වරාය ගිවිසුම 25 දා අනුමැතියට

views 589 2017-04-21 04:48:00 news

හම්බන්තොට වරාය චීනයේ චයිනා මර්චන්ට් පෝට් හෝල්ඩින්ස් සමාගමට පැවරීමට අදාළව සංශෝධනය කරන ලද ගිවිසුම ලබන අඟහරුවාදා (25දා) පැවැත්වන කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට විශේෂ ව්‍යාපෘති අමාත්‍යාංශය කටයුතු කර ඇත.

වරාය අමාත්‍යාංශය ඇතුළු පාර්ශ්ව රැසකින් ඉදිරිපත් වූ අදහස් අනුව කිහිප වරක්ම යෝජිත ගිවිසුම සංශෝධන කොට තිබේ.

ඒ අනුව 99 වසරකට බදු දීම වෙනුවට අවුරුදු 50 -60 අතර බදු දීම, බදු සීමාව අවසන් වූ පසු එම කාලයේ පවතින වටිනාකමට අනුව යළි ශ්‍රී ලංකා රජයට පවරා ගැනීම වෙනුවට එක් ඩොලරයක් පමණ ගෙවා පවරා ගැනීම, වරායේ ආරක්ෂාව ශ්‍රී ලංකාවට භාරවීම, වරායේ අයිතිය 80 - 20 වෙනුවට 60 - 40 හෝ 51 - 49 ලෙස සංශෝධනය කිරීම ආදී සංශෝධන ගණනාවක් ඊට ඇතුළත් කොට ඇති බවද වාර්තා වේ.

 srilankamirror.com


පුවත්

Recent Post