සමීක්ෂණයකින් අනාවරණය වූ, ලිංගිකව එක්වීමේදී කාන්තාවන් සිදුකරන බොරුව

views 2019-01-05 11:42:00 sex_education

ඇමරිකාවේ කෙන්සාස් විශ්ව විද්‍යාලය මගින් මෙම සමීක්ෂණය සිදුකර ඇති අතර එහිදී අනාවරණය වී ඇත්තේ සෑම කාන්තාවන් දස දෙනෙකුගෙන් අට දෙනෙකුම ලිංගිකව එක්වන අවස්ථාවලදී එම හැගීමට අනුගත නොවන බවයි.

සමීක්ෂණය සිදුකළ සමීක්ෂකයින් පවසන ආකාරයට එම හැගීම බොහෝ කාන්තාවන් විසින් මවා පෑමක් සිදු කරන බවයි හෙළිවී ඇත්තේ.

පුද්ගලයින් 1600ක් යොදා ගනිමින් මෙම සමීක්ෂණය සිදු කර ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.

කාන්තාවන් මෙසේ සිදුකිරීමට හේතු 143 ක් හදුනාගෙන ඇති බවයි සමීක්ෂකයින් වැඩිදුරටත් පවසන්නේ.

කම්මැලිකම, ඒ සදහා හැකියාව නොමැති වීම, බීමත් කම, අධික මහන්සිය, විශාල කාලයක් වැයවීම, විවාහ ජීවිතයේ පවතින ප්‍රශ්න වැනි කරුණු අදාල හේතු 143 තුල ඇති බවයි ඔවුන් වැඩි දුරටත් පවසන්නේ.

ලිංගිකව එක්වීමේදී එසේ  එම ක්‍රියාවට අනුගත නොවන කාන්තාවන් වෛද්‍යවරුන් වෙත යොමුකර ප්‍රතිකාර ලබා දෙන බවයි සමීක්ෂණය සිදුකළ පිරිස පවසන්නේ.

​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල