කොස් මදුලු මාළුව

views 2019-03-22 09:16:00 kitchen

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය -

ලොකු කොස් මදුලු 25, හීනියට අඹරා ගත් මිරිස් කරල් 10, සූදුරු තේ හැඳි 1, කොත්තමල්ලි තේ හැඳි 03, හාල් තේ හැඳි 1, අබ තේ හැඳි 1 1/2 මේ සියල්ල රන්වන් පාට වනතුරු අඹරන්න. ‍පොල් කිරි කෝප්ප 2 1/2 - 3 රතුලූනු, ලුණු, රම්ප, කරපිංච, සහ කහ.

සාදන ක්‍රමය

කොස් මදුලු ගෙන අයිනෙන් කපා ඇට සහ සිවිය ඉවත් කරන්න. කොස් ඇට තම්බා ‍පොඩි භාජනයකට දමන්න. ඊටම රතුලූනු, ලුණු, කරපිංචා එකතු කර හොඳින් අනන්න. මේ මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් ගෙන කොස් මදුලු පුරවන්න. ඊට පසු ඉරටු කැබැල්ලක ගසා සවිකරන්න. දැන් භාජනයක් ළිපේ තබා ඊට ‍පොල් කිරි, ලුණු, කහ, අඹරාගත් කුළුබඩු දමා හැඳි ගාන්න. ඊට පසු පුරවාගත් කොස් මදුලු දමා ‍පොඩි කරන්නේ නැතිව මදුලු උයා ගන්න.

​සිංහල ලිපි

  • මිඩ්ල් චිකන් එග්

    2019-12-28 11:41:00 Views 336 Read More...

    මුලින්ම කුකුළු මස්වලට මිරිස් කුඩු, අබ ක්‍රීම් සහ ලුණු, ගම්මිරිස් රස පදමට එක්කර මිනිත්තු 10 ක් පමණ පදම්

  • කොස් මදුලු මාළුව

    2019-03-22 09:16:00 Views 859 Read More...

    ලොකු කොස් මදුලු 25, හීනියට අඹරා ගත් මිරිස් කරල් 10, සූදුරු තේ හැඳි 1, කොත්තමල්ලි තේ හැඳි 03, හාල් තේ හැඳි

සතියේ ලග්න පලාපල