බර්ගර් සැන්ඩ්විච්

views 2018-12-05 12:58:00 kitchen

බර්ගර් බන් 5ක්තරමක ලොකු කැරට් අලයක් බෝංචි කරල් 5ක් ගෝවා ග්‍රෑම් 100 අයිස් බර්ග් සලාද කොළ කීපයක් චීස් පෙති 5ක්ම යෝනීස් මේස හැඳි 3බටර් මේස හැඳි 2 මස්ටඩ් ක්‍රීම් මේස හැඳි 1/2
සාදන ආකාරය බර්ගර් බන් හරස් අතට පෙති 3කට පලාගන්න. කැරට්, බෝංචි, ගෝවා හොඳින් තම්බා, ග්‍රේට් කර හෝ ඉතා හොඳින් ‍පොඩි කර ගන්න. දැන් මයෝනීස් බටර්, මස්ටඩ් ක්‍රීම් දමා හොඳින් මිශ්‍රකර ක්‍රීම් එකක් සාදා ගන්න. දැන් බර්ගර් බන් එක ගෙන එහි අඩියේම පෙත්තට, බටර් මිශ්‍රණයෙන් ස්වල්පයක් තවරා ඒ මත එළවළු පේස්ට් එක ටිකක් ගා ගන්න. දැන් දෙවැනි පෙත්ත ගෙන එහිදී බටර් මිශ්‍රණය තවරා එළවළු තට්ටුව වැසෙන සේ තබන්න. ඒ මත චීස් පෙත්ත සහ සලාද කොළ කැබැල්ලක් තබන්න. දැන් ඉතිරි පෙත්ත ඇතුල් පැත්තේ බටර් මිශ්‍රණය තවරා එයින් වසා ගන්න.

​සිංහල ලිපි

  • කැකිරි ඇඹුල

    2019-02-20 11:37:00 Views 576 Read More...

    කැකිරි ‍පොතු මද ඉවත් කර සෝදා තරමක කැබැලිවලට කපා වෙන් නොවන සේ ඉරි ගසා ගන්න. දැන් ඒවා

  • කැකිරි ඇඹුල

    2019-02-20 11:37:00 Views 32 Read More...

    කැකිරි ‍පොතු මද ඉවත් කර සෝදා තරමක කැබැලිවලට කපා වෙන් නොවන සේ ඉරි ගසා ගන්න. දැන් ඒවා

සතියේ ලග්න පලාපල