කකුළු බැඳුම fried crabs

views 2018-07-09 02:17:00 kitchen

කකුළුවන් කන්න බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රිය කරනවා. ඒ නිසාම අපි කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද කටට රසට කන්න කකුලුවන් බැදුමක් සාදා ගන්නේ කියලා. 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

කලපු කකුළුවන් 500
ලුණු පදමට 
දෙහි පදමට 
ගම්මිරිස් පදමට 
කකුලුවන් බැද ගැනිමට තෙල්

සාදන ක්‍රමය
කකුළුවන් කපා හොඳින් පිරිසිදු කර රත් වූ ගැඹුරු තෙලෙහි බැද ගන්න. ලුණු දෙහි ගම්මිරිස් එකට මිශ්‍ර කර ගන්න. දැන් සුදුසු භාජනයක් ලිප තබා හොඳින් රත් වන්නට හැර බැදගත් කකුළුවන් සහ සාදා ගත් මිශ්‍රණය දමා ගින්දර වැඩි කර කලවම් කර ගන්න.

curtesy :blogspot.com


​සිංහල ලිපි

  • කැකිරි ඇඹුල

    2019-02-20 11:37:00 Views 648 Read More...

    කැකිරි ‍පොතු මද ඉවත් කර සෝදා තරමක කැබැලිවලට කපා වෙන් නොවන සේ ඉරි ගසා ගන්න. දැන් ඒවා

  • කැකිරි ඇඹුල

    2019-02-20 11:37:00 Views 38 Read More...

    කැකිරි ‍පොතු මද ඉවත් කර සෝදා තරමක කැබැලිවලට කපා වෙන් නොවන සේ ඉරි ගසා ගන්න. දැන් ඒවා

සතියේ ලග්න පලාපල