මික්ස් වෙජිටබල් කරිය

views 2018-05-28 10:51:00 kitchen

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
 
කැරට් ග්‍රෑම් 100
අර්තාපල් ග්‍රෑම් 100
බෝංචි ග්‍රෑම් 100
බිම්මල් ග්‍රෑම් 100
තම්බාගත් ග්‍රීන්පීස් ග්‍රෑම් 100
කහ කුඩු තේ හැඳි 1/2
රම්පේ කැබැල්ලක්
තුනපහ කුඩු තේ හැඳි 2
ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1/2
සිහින්ව ලියාගත් ලූනු ග්‍රෑම් 10
සිහින්ව ලියාගත් සුදුලූනු ග්‍රෑම් 10
මිටිකිරි අඬු කෝප්ප 2
දියකිරි අඬු කෝප්ප 2, රසට අනුව ලුණු
 
සාදන ආකාරය
 
සියලුම එළවළු වර්ග සෝදා කොටු ලෙස කපා ගන්න. ඇතිලියක් ගෙන සියලුම එළවළු, පහේ වර්ග දමා හොඳින් අතගා, දියකිරි දමා ළිප තබන්න. හොඳින් තැම්බිගෙන එද්දී මිටිකිරි දමා නටවා බිමට බා ගන්න. එළවළු වර්ගවල පාට ආරක්ෂාවන ආකාරයට පිස ගැනීමට ප්‍රවේශම් වන්න.

​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල