බැදගත් ගොටුකොළ සම්බෝලය

views 2018-05-23 11:01:00 kitchen

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය -
 
ගොටුකොළ දෙමිටක් පමණ.
රතුලූනු දෙමිටක්.
අමුමිරිස් කරල් 5ක් පමණ,
වියළි මිරිස් කැබලි තේ හැඳි 1
රටකජු පියලි මේස හැඳි 2
බැද ගැනීමට තෙල්
ලුණු කුඩු රසට අනුව
දෙහි යුෂ ටිකක්.
 
සාදන ආකාරය,
 
ගොටුකොළ සෝදා දිය බේරා ගන්න. රතුලූනු සිහින් පෙතිවලට කපාගන්න. අමුමිරිස් දික් අතට කැබලි කපාගන්න. රටකජුද ‍පොතු ගලවා පියලි කරන්න. දැන් මේ සියල්ල වෙන වෙනම රත්වූ ගැඹුරු තෙ‍ලේ රන්වන් පාටට බැද තෙල් බේරෙන්නට හරින්න. අවසානයේ ඒවා බඳුනකට දමා ලුණු, කෑලි මිරිස්, දෙහි යුෂ දමා උඩ දමමින් කළවම් කර ගන්න.


​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල