බිත්තර කට්ලට්

views 2018-03-21 10:41:00 kitchen

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
තම්බාගත් බිත්තර 5යි
මාළු මිරිස් කරල් 2යි
තම්බාගත් සුදු මාළු වර්ගයකින් ග්‍රෑම් 200
රතුලූනු ගෙඩි කීපයක්
ලුණු රසට අනුව
ගම්මිරිස් රසට අනුව
දෙහි යුෂ ස්වල්පයක්
පාන්පිටි ටිකක්
බිස්කට් කුඩු අවශ්‍ය තරමට
තම්බාගත් අර්තාපල් ගෙඩි 3යි
බැදගැනීමට තෙල්
 
සාදන ආකාරය
තම්බාගත් මාළුවල කටු ඉවත් කර අතින් කුඩුකර බඳුනකට දමන්න. තම්බාගත් අලද ‍පොතු ඉවත් කර අතින් ‍පොඩිකර එයට එකතු කරන්න.
දැන් මාළුමිරිස්, රතුලූනුද ඉතාම සිහින්ව කපා ගන්න. එයට ලුණු, ගම්මිරිස්, දෙහි යුෂ එකතු කර හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න. දැන් මේ මිශ්‍රණය තෙල් ටිකක් රත්කර තෙම්පරාදු කර නිවෙන්නට හරින්න. තම්බාගත් ‍පොතු ඉවත් කරගත් බිත්තර දික් අතට දෙකට පලා ගන්න. දැන් එහි පලුවක් මත ඉතිරි අඩ සම්පූර්ණ වන ආකාරයට අල මිශ්‍රණය තබා අතින් තද කර ගන්න.
දැන් මේ බිත්තර කට්ලට්, පාන්පිටිවලින් සාදාගත් බැටරයක ගිල්වා පාන්කුඩු මත පෙරලා රත්වූ ගැඹුරු තෙලට දමා රන්වන් පාටට බැදගන්න.


​සිංහල ලිපි

  • කොස් මදුලු මාළුව

    2019-03-22 09:16:00 Views 140 Read More...

    ලොකු කොස් මදුලු 25, හීනියට අඹරා ගත් මිරිස් කරල් 10, සූදුරු තේ හැඳි 1, කොත්තමල්ලි තේ හැඳි 03, හාල් තේ හැඳි

  • පොළොස් ඇඹුල

    2019-03-18 12:07:00 Views 510 Read More...

    පොළොස් ගෙඩි 1, කහ ස්වල්පයයි, වියළි මිරිස් කරල් 10 (මෙය වෙනම අඹරා ගන්න), කොත්තමල්ලි තේ හැඳි 1,

සතියේ ලග්න පලාපල