කරවල මිශ්‍ර අර්තාපල් බැදුම

views 2018-03-09 11:06:00 kitchen

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
 
කට්ටා කරවල ග්‍රෑම් 250
අර්තාපල් ග්‍රෑම් 150
ලොකුලූනු ගෙඩියක්
අමුමිරිස් කරල් 3-4ක්
කහ කුඩු ස්වල්පයක්
රම්පේ කැබැල්ලක්
කරපිංචා කිනිත්තක්
කෑලි මිරිස් මේස හැඳි 1
බැද ගැනීමට තෙල්
රසට අනුව ලුණු
 
සාදන ආකාරය
 
කරවල ඉතා හොඳින් පිලී යන ලෙස සෝදා දිය බේරාගන්න. අල ලුණු දමා බෙරි නොවන සේ තුන් කාලට තම්බා ගන්න. දැන් අල තරමක කැබැලිවලට කපන්න. මේ දෙවර්ගයම වෙන වෙනම රත්වූ ගැඹුරු තෙලට දමා බැදගන්න.
දැන් සිහින්ව පෙති කපාගත් ලූනු, සිහින්ව දිගට කපාගත් අමුමිරිස්, තෙල් ටිකක බැදෙන්නට හරින්න. එය බැදීගෙන එන විට කෑලි මිරිස් කහ කුඩු එකතු කරන්න. රම්පේ, කරපිංචා දමන්න. දැන් බැදගත් අල සහ කරවල දමා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න.

​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල