ගෝවා මල් සමඟ බැදගත් කුකුළු මස්

views 2018-02-22 10:42:00 kitchen

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:

    ගෝවා මල් ග්‍රෑම් 250
    කුකුළු මස් ග්‍රෑම් 200
    ලුණු කොළ ග්‍රෑම් 100
    පාන්පිටි ග්‍රෑම් 150 ,200
    බිත්තර 1
    බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 1
    බැද ගැනීමට තෙල් කෝප්ප 3
    සූදුරු ඇට තේ හැඳි 1/2
    ලියා ගත් කරපින්චා තේ හැඳි 1
    ඉදුණු තක්කාලි ග්‍රෑම් 250
    කැබලි මිරිස් තේ හැඳි 1,2 ,
    කඩා ගත් සූදුරු තේ හැඳි 1,2
    බටර් මේස හැඳි 1

සාදන ක්‍රමය:

පළමුව ගෝවා මල් පිරිසුදු කර වතුර බේරෙන්න තබන්න. කටු නැති කුකුළු මස් ගෙන සිහින් තීරු කපන්න. ළුණු කොළ අඟලක ප්‍රමාණයට කපා සෝදා පසෙක තබන්න. තක්කාලි කොටු කපා පසෙක තබන්න. පාන් පිටිවලට බේකින් පවුඩර් දමා හලා බිත්තර සහ වතුර එකතු කර බැටරයක් සාදා ගන්න. මෙම බැටරයට ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කර ගෝවා මල් බැටරයේ දමා බැද පසෙකින් තබන්න.

කුකුළු මස්ද බැටරයේ දමා බැද පසෙක තබන්න.වෙනත් බඳුනකට බටර් දමා රත් වන විට සුදු ළුණු සමඟ සූදුරු දමා කැබලි මිරිස් එකතු කර තෙලේ බැද තක්කාලි එකතුකර මෙය හොඳින් උතුරන විට කුකුළු මස් සහ ගෝවා මල් එකතු කර සෙමින් මිශ්‍ර කරන්න. දීසියකට දමා කපා ගත් ළුණු කොළ උඩින් දමා මේසය මත තබන්න.

​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල