ඇපල් නිවිති සම්බෝලය

views 2018-02-07 10:58:00 kitchen

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
 
රතු ඇපල් ගෙඩි 2 යි
කහ පාට බෙල්පෙපර් ගෙඩි 1/2
කොළ පාට බෙල්පෙපර් ගෙඩි 1/2
උණු වතුරට දමා දිය බේරාගත් නිවිති දළු ග්‍රෑම් 100
සිහින්ව ගා ගත් චීස් මේස හැඳි 2
ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1
ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1/2
දෙහි ගෙඩියක යුෂ
කොටු කපාගත් ලොකු ලූනු ගෙඩියක්
මෙයොනීස් සෝස් මේස හැඳි 2
රසට අනුව ලුණු
 
සාදන ආකාරය
 
ඇපල්, බෙල්පෙපර් හා නිවිති කොටු හැඩයට කපා ගන්න. මෙයොනීස් සෝස්, දෙහි, ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, ගෑරුප්පුවක ආධාරයෙන් කලවම් කර එයට කුඩා කොටු කපාගත් ඇපල්, බෙල් පෙපර්, ලොකු ලූනු, නිවිති කොළ එකතු කොට, මිශ්‍ර කර දීසියකට දමා ගාගත් චීස් උඩින් ඉසගන්න.


​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල