වයිට් කේක්

views 2017-12-15 10:53:00 kitchen

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
පාන් පිටි - ග්‍රෑම් 225
බටර් - ග්‍රෑම් 225
සීනි - ග්‍රෑම් 225
කිරි - අඬු කෝප්ප 1/2
බේකිං පවුඩර් - තේ හැඳි 2
වැනිලා - තේ හැඳි 1 1/2
ලුණු ස්වල්පයක්
 
සාදන ආකාරය
බිත්තර සුදු මදය ක්‍රීම් එකක් වනතුරු ගසා පසෙකින් තබන්න. බටර් සහ සීනි හොඳට බිට් කර ගන්න. එයට බේකිං පවුඩර්, කිරි, පාන්පිටි, සහ ලුණු එකතු කර නැවත හොඳින් ගසාගන්න.  දැන් එයට ගසාගත් බිත්තර මිශ්‍රණය සහ වැනිලා එකතුකර හොඳින් මිශ්‍රකරගන්න. දැන් බටර් ගා ගත් තැටියක දමා මධ්‍යම උෂ්ණත්වය සහිත උඳුනක පුළුස්සා ගන්න.


​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල