ස්පැගටි ඉස්ටු

views 2017-11-23 09:44:00 kitchen

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
ස්පැගටි ග්‍රෑම් 150
බටර් අවශ්‍ය තරමට
ලුණු රසට අනුව
ගම්මිරිස් රසට අනුව
කුකුල් මස් තැම්බූ වතුර අවශ්‍ය තරමට

සාදන ආකාරය
ස්පැගටි තුන් කාලට තම්බා පෙරා ගන්න. බටර් දමා සාස්පානක් ළිප තබන්න. එය රත් කරන්න. දැන් එයට ස්පැගටි සහ කුකුල් මස් තැම්බූ වතුර එකතු කර ලුණු සහ ගම්මිරිස් ද එකතු කරන්න. මද ගින්දරේ ස්පැගටි ඉතා මෘදු වන තුරු පිසගන්න. සිහින්ව ගා ගත් චීස් එකක් දමා කලවම් කර උණුවෙන්ම ආහාරයට ගන්න.

​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල