සැන්විචර්ස්

views 2017-11-22 10:25:00 kitchen

පොඩ්ඩගෙ කෑම පෙට්ටිය පාට පාටින් තියෙන කොට තමයි ලස්සන. පොඩි පැටවුන්ට කෑම කන්න ආස හිතෙන්නෙත් එතකොට.

ඉතින් අපේ අම්මලාට පුළුවන් පොඩ්ඩගෙ කෑම පෙට්ටිය පාට පාට පිරුණු සැන්ඩ්විච් වලින් පුරවලා අරින්න. ඒක කරන්නෙ මෙන්න මෙහෙමයි.
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

පාන් පෙති 08 ක් පමණ

තම්බාගත් කැරට් ගෙඩියක්

තම්බාගත් බීට්රූට් ගෙඩියක්

ඉදුණු අලිගැටපේර ගෙඩියක්

සිහින්ව ලියාගත් රටලූණු ගෙඩියක්

සිහින්ව ලියාගත් අමුමිරිස් කරලක්, දෙකක්

ගම්මිරිස් ස්වල්පයක්

ලුණු රස පදමට

බටර් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට

දෙහි ඉස්ම ස්වල්පයක්
සාදාගන්නා ආකාරය

කුඩා භාජන තුනක් ගන්න. එයට වෙන වෙනම පොඩි කරගත් කැරට්, බීට්රූට් සහ අලිගැට පේර දමන්න.

කැරට් භාජනයටම සිහින්ව කපාගත් රටලුණු, අමුමිරිස්, ගම්මිරිස් සහ ලුණු දමා හැන්දකින් කලවම්කර පසෙකින් තියන්න. දැන් පාන් පෙති දෙකක් ගෙන එක පැත්තක බටර් ගාන්න. අනෙක් පැත්තේ කැරට් මිශ්‍රණය තියා පාන් දෙක වසා ගන්න. තවත් පෙත්තක් ගෙන එහි බීට්රූට් මිශ්‍රණය තවරා එය සකසා ගත් පාන් පෙති මතින් තබන්න. බීට්රූට් තැවරූ පාන් පෙත්ත උඩ නැවත බටර් ගාන්න. තවත් පාන් පෙත්තක් ගෙන අලිගැටපේර මිශ්‍රණය ගා වසා ගන්න.

දැන් එක උඩ එක සිටින සේ පාන් පෙති හතරක් හදලා ඉවරයි. දැන් ඒ පෙති වටේ ඇති වාට් කපාගන්න. දැන් කැමැති හැඩයකට පාන් පෙති කපා කෑම පෙට්ටියේ අසුරා ගන්න.

​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල