නිවසේදීම කොත්තුවක් හදමු

views 2017-10-04 10:29:00 kitchen

පළමුව රොටිය සකසා ගනිමු
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :

    පාන් පිටි,
    එළවළු තෙල්,
    ලුණු වතුර අවශ්‍ය පමණට,

සාදන ආකාරය :

පාන් පිටි ලුණු වතුරත් සමඟ හොඳින් අනා ගන්න,දැන් එයින් කුඩා බෝල සකසා ගෙන තෙල් දැමු භාජනයක පිරීසිදු තෙත රෙද්දකින් වසා පැය 4ක් පමණ තබන්න, දැන් බෝල ඉවතට ගෙන හොඳින් තුනී කර තැටියක් ලිප මත තබා හොඳින් රත් වු පසු තුනී කර ගත් රොටී පුළුස්සා ගන්න,

​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල