කෑම මේසය රස ගන්වන එළු මස් ඉස්ටු පිළියෙළ කරන ආකාරය

views 2017-09-29 10:14:00 kitchen

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

    එළුමස් ග්‍රෑම් 500
    තලාගත් සුදු ළූණු බික් 2
    තම්බා කපා ගත අල ග්‍රෑම් 100
    ලියාගත් රට ළූණු ගෙඩි 1
    විනාකිරි මේස හැඳි 1
    ලියාගත් අමු මිරිස් කරල් 2
    කුඩු කරගත් කරදමුංගු, කරාබු නැටි, කුරුඳු පොතු, තේ හැඳි 1
    ගම්මිරිස් කුඩු මේස හැඳි 1
    කහ කුඩු තේ හැඳි ¼
    කෝන්පිටි මේස හැඳි 1
    ලුණු කුඩු මේස හැඳි 1
    රම්ප, කරපිංචා,සේර අවශ්‍ය පමණ

සාදන ක්‍රමය

    මස් සෝදා වතුර බේරා ලොකුවට පෙති ගසාගන්න.
    පොල්තෙල්, කෝන්පිටි, දෙහි, රට ළූණු, අමු මිරිස් හැර අනෙක් සියලු කළමනා මාසවලට දමා අනාගෙන වතුර එක්කර තම්බා ගන්න.
    තෙල් ස්වල්පයක් බඳුනකට වත්කර ලිප තබා නටන විට මස් සහ අල දමා බැදගන්න. එයටම රට ළූණු ද එක්කර ගන්න.
    මස් තැම්බූ වතුරට (ස්ටොක් වතුර) කෝන්පිටි දියකර බදින ලද මස් හා අලවලට එක්කර මද ගින්නේ පිසගන්න.​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල