දන්දිල කැඳ

views 2017-09-27 11:48:00 kitchen

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
 
තම්බාගත් දම්පාට දන්දිල අල ග්‍රෑම් 100
‍පොල්කිරි අඬු කෝප්ප 1
කිතුල් හකුරු ග්‍රෑම් 100
කජු මද ග්‍රෑම් 50
වියලි මිදි ග්‍රෑම් 50
එනසාල් කරල් 2 යි
කරාබු නැටි 1 යි
කුඩා කුරුඳු‍පොතු කැබැල්ලක්
රසට අනුව ලුණු
 
සාදන ආකාරය
 
තම්බාගත් අල වලට ‍පොල් කිරි එකතු කර හොඳින් බ්ලෙන්ඩර් කර ගන්න. කජු මද කුඩාවට කපා ගන්න. දැන් සුදුසු භාජනයක් ගෙන එයට බ්ලෙන්ඩර් කරගත් අල මිශ්‍රණය සහ අනෙකුත් සියලු කළමනා දමා මදගින්දරේ හැඳිගාමින් පිසගන්න. උකු ගතිය වැඩිනම් අවශ්‍ය පදමට වතුර හෝ දියකිරි එකතු කර ගන්න.


​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල