දඹල සහ කොස් ව්‍යංජනය

views 2017-09-14 10:51:00 kitchen

ඕන කරන දේ :-

    ළපටි දඹල ග්‍රෑම් 250 ක්
    තම්බා ආහාරයට ගත හැකි මට්ටමේ කොස් මදුළු කිහිපයක්
    උම්බලකඩ (ලොකු කැබලි කඩාගත් )
    සුදු ළුණු
    ලොකු ළුණු
    මිරිස් කුඩු
    රස අනුව ලුණු
    කහ කුඩු ටිකක්
    තෙල් ස්වල්පයක්

හදන්නේ මෙහෙමයි :-

    කොස් මදුළු තරමක් කුඩා කැබලිවලට කපාගන්න. වතුර ඉතා ස්වල්පයක් සමඟ නො ඇලෙන බඳුනක දමා වසා මද වෙලාවක් තම්බා ගන්න.
    තෙල් ස්වල්පයක් ලිපේ තබන්න.
    එයට සුදුළුනු, ලොකු ළුණු, මිරිස්, උම්බලකඩ දමා බැදෙන්නට හරින්න.
    එයටම කපා ගත් දඹල එකතු කර දඹලවල කොළ පැහැය ඉවත් නොවන ලෙස තෙලෙන් තම්බෙන්නට හරින්න.
    එයට මද වශයෙන් තැම්බුණු කොස් මිශ්‍ර කරන්න.
    කොස් සහ දඹල මිශ්‍ර කිරීමේදී බෙරි නොවන සේ මිශ්‍ර කිරීමට වගබලා ගන්න.
    උණු උණුවේම බත් සමඟ පිළිගන්වන්න.​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල