කැරට් පුඩිම

views 2017-07-17 09:50:00 kitchen

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය,

    ග්‍රේටරයකින් ගා ගන්නා ලද කැරට් කෝප්ප 02
    බටර් මේස හැඳි 1 1/2
    සීනි ග්‍රෑම් 150
    වියළි මිදි සහ කජු මද 25 – 30
    දොඩම් යුෂ මේස හැඳි 02
    විස්කෝතු කුඩු කෝප්ප 02
    බිත්තර 01
    බේකින් පව්ඩර් ස්වල්පයක්
    එනසාල් කුඩු ස්වල්පයක්
    දෙහි ලෙලි

සාදාගන්නා අයුරු,

බිත්තරය හොඳින් ගසාගෙන එයට එනසාල් කුඩු මිශ්‍ර කර නැවත ගසා ගන්න
බඳුනක් ගෙන ඉහත සඳහන් ද්‍රව්‍ය ගසා ගත බිත්තර මිශ්‍රණය හා හොඳින් මිශ්‍රකරගන්න.
ඉන්පසුව බටර් ගෑ තැටියක දමා වණ්ඩුවේ තම්බාගන්න​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල