ඔබට සුවබර නින්දක් ලබාදෙන නිවසේදීම සාදා ගත හැකි පානය

views 2017-06-16 11:19:00 kitchen

අවශ්‍ය දෑ

මී පැණි මේස හැඳි 1ක්
කිරි අවුන්ස 6ක් පමණ
වැනිලා සාරයෙන් බිඳුවක් පමණ

සාදාගන්නා ක්‍රමය

කුඩා සාස්පානකට දමාගෙන කිරි රත් වන්නට හරින්න. මඳක් රත්වූ පසුව එයට මී පැණි සහ වැනිලා එකතු කර හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න.
භාවිතා කරන ආකාරය

රාත්‍රියේ නින්දට යාමට පෙර මෙසේ සකසා ගත් පානයෙන් කෝප්පයක් පානය කරන්න.

​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල