සී ෆුඩ් ෆ්‍රයිඩ් රයිස්

views 2017-05-19 11:11:00 kitchen

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය,

    බාස්මතී හාල් කෝප්ප 02
    වතුර කෝප්ප 03
    කජු ග්‍රෑම් 100
    මුද්දරප්පලම් ග්‍රෑම් 50
    ග්‍රීන් පීස් ග්‍රෑම් 50
    ඉස්සන් ග්‍රෑම් 250
    කොටු කපා ගත ළූණු ගෙඩි 02
    කරාබු නැටි 02
    කුරුඳු අඟලේ කැබලි 01
    සේර අඟලේ කැබලි 01
    කහකුඩු තේ හැඳි ½
    ලුණු
    මාගරින් ග්‍රෑම් 100

සාදන ක්‍රමය,

    භාජනයකට මාගරින් ග්‍රෑම් 50ක් දමා අඩු ගින්දරේ රත්කර එයට හාල්, ලුණු කුඩු,කහ කුඩු, කුරුඳු පොතු, කරාබු නැටි හා වතුර දමා බත හොඳින් පිස ගන්න.
    වෙනත් භාජනයක් ලිප තබා එයට ඉතිරි මාගරින් ග්‍රෑම් 50 දමා ළූණු, සේර දමා බැදෙන විට ඉස්සන් දමා තරමක් බැද ගන්න
    එයට කජු, ග්‍රීන් පීස්, මුද්දරප්පලම් දමා බැද පිසගත් බතට එකතු කරගන්න

​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල