මාළු මිරිස් උම්බලකඩ කරිය


views 2017-04-09 09:39:00 kitchen

 අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
මාළු මිරිස් - 200 g
තක්කාලි - 100 g
උම්බලකඩ මේස හැඳි - 1
රතු ලූනු - 40 g
කරපිංචා (ලියාගත්) මේස හැඳි - 1
රම්පෙ අඟල් - 1/2
කුරුඳු පොතු අඟල් - 1/2
බැදගත් උළුහාල් - තේ හැඳි 1/2
කහකුඩු - තේ හැඳි 1/2
කෑලි මිරිස් මේස හැඳි - 1/2
තෙල් මේස හැඳි - 1
මිටිකිරි අඬු කෝප්ප - 1/2
ලුණු රස අනුව

 

පිළියෙල කරන ආකාරය

මුලින්ම මාළුමිරිස් හතරට පළා එය නැවත දෙකට කපා ගන්න. පසුව තක්කාලි තීරු කපාගන්න. දැන් භාජනයක් ළිප තබා එයට තෙල් දමා ලුනු, රම්පෙ, කරපිංචා, කුරුඳු පොතු එකතු කර එය රන්වන් පැහැයට බැද උම්බලකඩ, කෑලි මිරිස්, උළුහාල් ලුණු හා කිරි ද එකතු කරන්න.

අවසානයේ උතුරන තුරු හැඳි ගා මාළුමිරිස් හා තක්කාලි එකතු කර තරමක් හැඳි ගා ළිප නිවා භාජනය වසන්න.

​සිංහල ලිපි

  • ස්පැගටි ඉස්ටු

    2017-11-23 09:44:00 Views 159 Read More...

    ස්පැගටි තුන් කාලට තම්බා පෙරා ගන්න. බටර් දමා සාස්පානක් ළිප තබන්න. එය රත් කරන්න. දැන් එයට

  • සැන්විචර්ස්

    2017-11-22 10:25:00 Views 168 Read More...

    පොඩ්ඩගෙ කෑම පෙට්ටිය පාට පාටින් තියෙන කොට තමයි ලස්සන. පොඩි පැටවුන්ට කෑම කන්න ආස හිතෙන්නෙත්

සතියේ ලග්න පලාපල