දුන්තෙල් බත්


views 2017-04-08 09:52:00 kitchen

 අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
සම්බා හාල් - 500 g
ලූනු - 30 g
කරදමුංගු - 2
කරාබු නැටි - 2
රම්පෙ කැබලි දෙකක් - අඟල් 1/2
කුරුඳු පොතු - අඟල් 1/2
කරපිංචා මේස හැඳි - 1
ගම්මිරිස් ඇට - 5
(කරදමුංගු, කරාබුනැටි, කරපිංචා, රම්පෙ, ගම්මිරිස් ඇට, පිරිසුදු රෙදි කැබැල්ලක පොට්ටනියක් සේ බැදගන්න.)
කජු - 15 g
සුල්තානා - 10 g
අර්තාපල් - 10 g
කරපිංචා කොළ - ඉති 2 - 1
වතුර - 750 ml
දුන්තෙල් මේස හැඳි - 2
ලුණු රස අනුව

පිළියෙල කරන ආකාරය -

පළමුව හාල් ගරා සෝදා දිය බේරෙන්නට හරින්න. පසුව තරමක තාච්චියක් ළිප තබා එයට දුන්තෙල් දමා රත්වන විට රම්පෙ සහ ලූනු සිහින්ව ලියා දමා රන්වන් පැහැ වනතුරු බැදගන්න. දැන් සෝදාගත් හාල් ටික දමා කළවම් කරමින් තරමක් බැදෙන්නට හරින්න. ඉන්පසු වතුර, ලුණු සහ මුලින් සාදාගත් පොට්ටනිය ද හාල් බැදුනම දමා වසා තබා බෙරි නොවන ලෙස බත පිසගන්න.

ඉන් පසුව තම්බා ගත් බත් වෙනත් බඳුනක දමා කැට පොඩිකර පොට්ටනිය සහ රම්පෙ කැබැලි ඉවත් කරගන්න.

දැන් අර්තාපල් අල පොතුහැර ගිනිකූරු හැඩයට කපාගන්න. කරපිංචා කොළ සූරා ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න. මෙලෙසම කජු මද සහ සුල්තානා ද බැදගන්න. ඉන්පසු පිසගත් බත් බන්දේසියකට දමා අල, සුල්තානා, බැදගත් කජු උඩින් දමා බැදගත් කරපිංචා කොළ එකතු කර බන්දේසිය අලංකාර කර පිළිගන්වන්න.

​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල