තල කැරලි

views 2017-04-07 10:22:00 kitchen

අවුරුද්දට පුරුද්දට වගේ තල කැරලි අනිවාර්යෙන් තියනවා. ඒ තල කැරලි මේ අළුත් අවුරුද්දේ නිවසේම සකසා ගන්න ඔබ කැමතිද?

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :

සෝදා පිරිසිදු කල තල ග්‍රෑම් 500
හකුරු කි.ග්‍රෑම් 1
පොල් හීනිය‍ට ගා බැදගත් ග්‍රෑම් 100
ලුණු ස්වල්පයක්

සාදා ගන්නා ක්‍රමය :

පොල්, හකුරු, ලුණු එකට දමා කොටන්න. ඉන්පසු එයට තල එක්කර අනා ගන්න. මෙය වියලීමට පෙර ගුලි සකසා ගන්න.

curtesy : sithamalyaya.com


​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල