කුකුළු මස් ඇඹුල්තියල්


views 2017-03-14 09:20:00 kitchen

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
කුකුළු මස් - 1 kg
තම්බා අඹරාගත් ගොරකා - 100 g
අඹරාගත් ඉඟුරු, සුදුලූනු - 30 g
ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි - 1
පදමට ලුණු
කරපිංචා ඉති - 1

සාදන ආකාරය
මුලින්ම කුකුළු මස් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ කෑලිවලට කපා හොඳින් සෝදා ගන්න. දැන් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ මැටි ඇතිලියක් ගෙන එයට තම්බා අඹරාගත් ගොරකා ටික දමන්න. දැන් මෙයට අඹරාගත් ඉඟුරු, සුදුලූණු, ගම්මිරිස් සහ මිරිස් කුඩු දමා කළවම් කර එයට කුකුළු මස් කැබැලි ටික ද දමා කළවම් කරන්න.

ඉන්පසුව එයට වතුර අඬු කෝප්ප එකක් එකතු කර ළිප තබා මඳ ගින්දරේ හින්දවා ගන්න.

​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල