චිකන් ලිවර් ඕම්ලට්


views 2017-03-13 10:37:00 kitchen

අවශ්‍ය වන්නෙ
බිත්තර - 2
චිකන් ලිවර් - 50 g
කපාගත් රතුලූනු - 50 g
අමු මිරිස් කරල් - 4
පදමට ලුණු, ගම්මිරිස්
තෙල් මේස හැඳි - 1

 

පිළියෙල කරන ආකාරය

පළමුව බිත්තර සහ චිකන් ලිවර් එකට දමා හොඳින් බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න. දැන් මෙය භාජනයකට දමා එයට කපාගත් ලූනු, මිරිස් සහ ගම්මිරිස් දමා හොඳින් කළවම් කරගන්න. දැන් තරමක සාස්පානක් ළිප තබා එයට තෙල් ස්වල්පයක් දමා සාමාන්‍ය බිත්තර ඕම්ලට් එකක් දමන ආකාරයට ඕම්ලට් එක පිළියෙල කරගන්න.

ඇඹුල් තියල් කියූ සැණින් අපේ මතකයට එන්නේ මාළු. මාළු ඇඹුල්තියල් කල්තබා ගන්නත් පුළුවන් නිසා ගෘහිණියන් අතර හරිම ජනප්‍රියයි. වර්තමානයේ බහුලව තිබෙන කුකුළුමස් ඇඹුල්තියල් කරලා ආහාරයට ගන්න තිබෙනවානම් එය තරමක වෙනස් අත්දැකීමක් වේවි.

​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල