ව්‍යාපාරයකටත් පදිංචියටත් දෙකටම ගැළපෙන නවීන පන්නයේ ආකර්ෂණීය නිවහනක්

views 2019-12-28 11:57:00 hplans_New

නිවෙසක් තැනීම තරමක අභියෝගයකි. එසේම විශාල මුදලක් වැයවන කටයුත්තකි. මෙලෙසින් වැය කරන මුදල නිවෙසක් තැනීමෙන් පසු ආපසු උපයාගැනීම තරමක අසීරුය.

“ගෙයක් හදනවා කියන්නේ මුදල් යටකරන වැඩක්” ලෙස බොහෝ දෙනෙක් පවසන්නේ ඒ නිසයි.

හැබැයි බුද්ධිමත්ව සිතන කෙනකුට ගෙයක් තැනීමත් අනාගත ආයෝජනයක් කරගන්න පුළුවන්. නාගරික ප්‍රදේශයක විශාල මුදලක් වැයකර මිලදී ගත් පර්චස් 10-12 ක ඉඩමක් මනා ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගන්නට පුළුවන් නම් එය විශාල ආයෝජනයක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න හැකියාව තිබෙනවා.

මෙවර ඔබට තිළිණ කරන සැලසුමක් එවැනි ආයෝජනයට කදිම නිවහනකි. පර්චස් 10 ක තැනූ මෙම නිවෙස තරමක් විශාලය. එහෙත් එහි සැලසුම අනුව නිවෙසට අමතරව ව්‍යාපාරයකට ද කදිමයි. බුද්ධිමත්ව සිතන ඔබට ද මෙය කදිම ආදර්ශයකි.

මෙහි බිම් මහල තරමක් සරලය. එහි රථ ගාල ලෙස නම් කළ සීමාව තරමක් විශාලය. එහි රථ වාහන කිහිපයක් ගාල්කර ඇති අයුරින් නිර්මාණය කර තිබේ. එය රථ වාහන සේල් පොළකට ද කදිමය. නැතිනම් වෙනත් ව්‍යාපාරයක් සඳහා ද ප්‍රමාණවත්ය. මෙහි ඉතිරි කොටසට සාමාන්‍ය නිවෙසක අංග ඇතුළත්ව තිබේ.

එහි මැද විශාල සාලයකි. ඉදිරියෙන් ඇත්තේ දිගු වැරැන්ඩාවකි. එම වැරැන්ඩාව අසලින් තරප්පු පෙළ පිහිටයි. ඔබට කෑම ගැනීම සඳහා වෙනම සීමාවක් ද වෙයි. මේ නිවෙසේ තවත් විශේෂත්වයක් වන්නේ කාර්යාල කාමරයක් ද තිබීමයි. පහත මහලේ ඇති එකම කාමරය මේ කාර්යාල කාමරයයි. එය ද ඔබ ව්‍යාපාරයක් සඳහා මේ කොටස යොදාගන්නා විට ප්‍රයෝජනවත්ය. ඒ අසලම නාන කාමරයක් වෙයි. පැන්ට්‍රිය සහ ගබඩා කාමරය ඇත්තේ නිවෙසේ අන්තය කොටසෙහිය.

ඉහළ මහල

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ නිවෙසේ ඉහළ මහලටය. එහි නිදන කාමර පහක් වෙයි. ඉදිරියෙන්ම එම කාමර දෙක අතර නාන කාමරයක් හා විවෘත ටෙරසයකි. මෙහි අර්‍ණඕඡ් ලෙස නම් කළ කුඩා සීමාවකි. එය බිත්ති කබඩ් සහිත සීමාවයි. එම කොටසේ සිට දිග පැසේජයක් ඇති අතර එම පැසේජය ඇත්තේ ඉහළ මහලට පිවිසුණු පසු මෙහි ඇති කාමරවලට පිවිසීමටය. එහි තවත් විශේෂිත සීමාවක් වන්නේ ර්‍ථඅඒක ඒඅඡ්ඒ ලෙස නම් කළ සීමාවයි. එය ආගමික කටයුතු සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වන අතර එම කොටස සමඟම කුඩා ලොබියක් ද වෙයි.

මෙලෙසින් නිර්මාණය වූ මෙම නිවෙස ඉතාම ආකර්ෂණීය පෙනුමක් ගන්නා අතර පවුල් දෙකකට වුවත් ප්‍රමාණවත්ය.

​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල