නිවෙසට පඩිපෙළ යෙදීමේ දී මේ කරුණුත් වැදගත්

views 2019-05-23 11:24:00 hplans_New

වාස්තු විද්‍යාවට අනුව භූමිය සැලකීමේදී පාරේ සිට පැමිණෙන විට එන්න එන්නම පහළට ඉඩම ආනත වීම එතරම් සුදුසු නැහැ.

ස්වාභාවික ජල බස්නාවට ගැළපෙන සුදුසු දිශාවන් සහ ඉඩමට ඇතුළුවීමේ දී තිබෙන ආනතිය පිළිබඳත් වෙන්වෙන්ව මෙහිදී කරුණු සලකා බැලිය යුතුයි.

තාක්‍ෂණයෙන් දියුණු අද කාලයේ ඉඩමක තිබෙන බොහෝ වාස්තු දෝෂයන් විවිධ තාක්ෂණික ක්‍රම ඔස්සේ දුරු කර ගත හැකි බව ඔබ දන්නවාද?. කෙසේ නමුත් එවන් තත්ත්වයන්ට යාමට කලින් එහි නිත්‍යානුකූල පැත්ත, දැරීමට සිදුවෙන වියදම් හා ඒ සඳහා ඔබට ඇති හැකියාව, පාරිසරික ගැටලු යනාදී කරුණු ගැනත් සිතිය යුතුයි.

 

සිවිල් ඉංජිනේරු,

වාස්තු විද්‍යා විශාරද, ආචාර්ය

ගයාන් එරමුදුගොඩ

​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල