ප්‍රධාන දොරෙහි වාස්‌තු සහ ෆෙංෂුයි රහස්‌....

views 2018-07-09 12:59:00 hplans_New

වාස්‌තු විද්‍යාව අනුව නිවසේ මුඛය ලෙස ප්‍රධාන දොර සලකයි. එහිදී ප්‍රධාන දිශා 4න් එකකට නිවසේ මුහුණත පිහිටයි නම් එහිදී පාද බෙදීමේ කටයුත්ත නිවැරදි ආකාරයෙන් සිදු කළ හැක. නමුත් බොහෝ නිවාසවල පිහිටීම අනු දිශාගත වීම හේතුවෙන් පාද බෙදීමේදී යම් යම් අර්බුදකාරී තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීමට සිදුවේ. එනිසා ඉඩමක්‌ මිලදී ගැනීමේ දී ප්‍රධාන දිශා 4 න් එකකට මුහුණ ලා ඇති ඉඩමක්‌ මිලදී ගන්නේ නම් එහි දෝෂ අවම වන අයුරින් නිවසක්‌ සැකසිය හැක. 
 
 ෆෙංෂුයි විද්‍යාව අනුව නිවසේ ප්‍රධාන දොරට ඉතා වැදගත් ස්‌ථානයක්‌ හිමිවේ. නිවසට චී ශක්‌තිය ඇතුළු වන්නේ ප්‍රධාන දොරිනි. ප්‍රධාන දොර මනා ලෙස පවත්වා ගැනීම නිවසේ සියලුම දෙනාට හිතකරය. මෙහිදී නිවසේ ප්‍රධානියාගේ සුබ දිශා 4 න් එකකට නිවසේ ප්‍රධාන දොර වැටී තිබීම එහි ප්‍රධානියාට යහපත් පිහිටීමකි. තවද ගැඹුරු ෆෙංෂුයි මූලධර්මයන්ට අනුව ධන නිලයකට හෝ වෙනත් සුභ නිලයකට වැටී තිබීම වඩාත් වාසනාවන්තය. ධන නිලයකට වැටී ඇත්නම් නිවසේ සියලුම දෙනාට මුදල් ලැබීම අතින් යහපත් වේ. ගැඹුරු ෆෙංෂුයි මූලධර්මයන් තුළ ඩබල් එයිට්‌ (88) සංයුතියකට ප්‍රධාන දොරක්‌ වැටී ඇත්නම් සියලුම වාසනාවන් නිවසට ළඟා වේ. එය Super auspicious, all round good luck - wealth, health,
 love, relationships etc ලෙස සදහන් කළ හැක. සමහර ව්‍යාපාරික ස්‌ථාන බැලූ බැල්මටම ෆෙංෂුයි කර හෝ වෙනත් විද්‍යාවක්‌ කර නොමැති බවක්‌ පිටින් පෙනෙන්නට ඇත. එහෙත් එම ස්‌ථානවලට විශාල වශයෙන් ලාභ ඇති බවට පෙනෙන්නට ඇත. එය එසේ වී ඇත්තේ එහි ඇතුළුවීමේ දොරටුව ධන නිලයකට වැටී තිබීම බව අත්දැකීම් ඇති ෆෙංෂුයි උපදේශකවරයෙකුට බැලූ බැල්මට පෙනෙන කාරණයකිs. එමෙන්ම අසනීප නිලයකට ප්‍රධාන දොර වැටී ඇත්නම් නිවසේ සියලුම දෙනා නිතර නිතර අසනීප වීම, වාද විවාද නිලයකට වැටී ඇත්නම් නිවසේ සියලුම දෙනාට නිතර නිතර කේන්ති යැම හෝ රණ්‌ඩු සරුවල් ඇතිවීම සොරකම් හා ගැටුම් නිලයකට වැටී ඇත්නම් නිවසේ අයගේ බොහෝ දේ නිතරම නැතිවීම, වංචාකරුවන්ට අසුවීම, නිවසට සොරු පැනීම වැනි දෑ සිදුවන අතර අවාසනාවන්ත නිලයකට ප්‍රධාන දොර පැමිණ ඇත්නම් සියලුම ආකාරයේ අවාසනාවන් තමන් වෙත දිගින් දිගටම පැමිණීම සිදුවේ.
 
 ප්‍රධාන දොර නිවැරදි පාද බෙදීම නොමැතිව හෝ විවිධ වූ අවාසනාවන් නිවසට ඇතුළුවන අයහපත් දොරක්‌ නම් එම අවසානාවන් පාලනය කිරීමට දොර ගළවා වෙනත් ස්‌ථානයකට දැමිය යුතුද?
 
 නැත. දොර ගළවා වෙනත් ස්‌ථානයකට මාරු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්‌ නොවේ. එම ස්‌ථානයට විවිධ වූ ෆෙංෂුයි ප්‍රතිකර්මයන් මගින් විසඳුම් ලබා දී එම අවාසනාවන් පාලනය කළ හැක. තවද පිරමීඩ වාස්‌තු ආධාරයෙන් දොරෙහි සෘණ ශක්‌තිය ධන ශක්‌තියක්‌ බවට පරිවර්තනය කළ හැක. එයින් දොරෙහි වූ සියලුම දෝෂ ඉවත් වී යයි.
 
 තවද ප්‍රධාන දොරෙහි අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්‌ වන්නේ දිශා බෙදෙන රේඛා හරහා දොරවල් වැටී තිබීමයි. උදාහරණයක්‌ ලෙස උතුර හා ඊසාන යන දිශා 2 බෙදෙන රේඛාවට දොර වැටී තිබීම වැනි කාරණයක්‌. එහිදී නිවසේ අයට අසාධ්‍ය රෝග වැළ`දීම, නිවසේ ප්‍රධානියා හදිසි අනතුරුවලට ලක්‌වීම, මානසික පීඩාවන්ට ලක්‌වීම වැනි දෑ සිදුවේ. තවද ෆෙංෂුයි උපදේශකවරයකු සතු සුවිශේෂී ලෝ පැන් මාලිමාවකට අනුව එක්‌ දිශාවක්‌ තවත් උප කොටස්‌ 3 කට බෙදේ. එම උප කොටස්‌ බෙදෙන රේඛාවන්ට ප්‍රධාන දොර වැටී තිබීමද එතරම් යහපත් නොවේ. නමුත් ඉහත තරම් විශාලම හානියක්‌ නොමැත.
 
 සමහර නිවෙස්‌වල දොරවල් භාවිතයේදී එහි විවිධ වූ ශබ්ද ඇසේ. එය එතරම් සුබ නොවේ. විටක දොරවල් වල සරනේරුවල විවිධ වූ ශබ්ද ඇසේ. ඒවාට තෙල් දමා එහි ඇති හිරවීම් ඉවත් කරගන්න.


​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල