මහා වාස්‌තු නීතියට අනුව ඉඩමට ඇතුලූවන්න

views 2018-07-04 02:05:00 hplans_New

නීති යනු ආණ්‌ඩුව විසින් රටේ ජනතාවගේ ශුභ සිද්ධිය සඳහා පනවා ගනු ලබන පොදු පිළිගැනීමක්‌ ඇති ලිත කරුණු කාරණා වන අතර ..රීති.. යනු සමාජය විසින් පොදුවේ එකඟ වූ අගය කිරීම් සමූහයකි. නීති පිළිපැදීම අනිවාර්ය වූවත් රීති පිළිපැදීම සමාජ වගකීම පමණක්‌ වේ. කෙසේ වුවද නීති රීති ආණ්‌ඩුව විසින් පමණක්‌ නොව ස්‌වභාව ධර්මයා විසින්ද පනවා ඇති බව අප මතක තබාගත යුතු වෙනවා. ආණ්‌ඩුව නීති කැඩූ විට උසාවි මගින් දඬුවම් ලැබෙන අතර දහමේ නීති කැඩූ විට දඬුවම් ලැබෙන්නේ ස්‌වභාවධර්මයා මගිනි. කෙසේ වුවද පොදුවේ මෙම නීති රීති යෙදී ඇත්තේ සමාජයේ සියලු දෙනාගේම යහපත පිණිස බැවින් ඒවා නිසි ලෙස ආරක්‍ෂා කිරීම අප සැමගේ යුතුකම බව සිහි තබාගත යුතුයි. පාරේ දකුණු පැත්තෙන් ගමන් කිරීම නීතියක්‌ වුවද එය ආරක්‍ෂා කිරීමේ වාසියද ලැබෙන්නේ ඔබටමයි. එසේම මාර්ගයේ කහ ඉර භාවිතය නීතියක්‌ වූවද එහිදී සිදු වන්නේ ඔබගේ ආරක්‍ෂාව තහවුරු කිරීමයි. යතුරු පැදියේ යන විට හෙල්මට්‌ පැළඳීම නීතියක්‌ වුවද එයින් ආරක්‍ෂා වන්නේ ඔබගේ ජීවිතයයි. මේ ආකාරයට රටේ පවතින පොදු නීSති ආරක්‍ෂා කිරීමේ වාසිය ඔබටම ඇතිවනු ඇත. එසේම සොබාදහමේ නීති රීතිද ආරක්‍ෂා කිරීමට අප සැම විටම සිතිය යුතු වේ. සොබාදහමේ නීති êරීතිද සැකසී ඇත්තේද පොදු යහපත් හා මානව වර්ගයාගේ පමණක්‌ නොව මුළු මහත් ජීවී අජීවී සෑම කොටසේම යහපත උදෙසා වීම විශේෂයකි. වාස්‌තු ශිල්පයද ස්‌වභාව ධර්මය නිසි ලෙස ආරක්‍ෂා කිරීම පිණිස ස්‌වභාවධර්මයේ පවතින ශක්‌තීන් නිසි ලෙස කළමනාකරණය කොට එහි යහපත් ප්‍රතිඵල ඔබ වෙත ළඟා කරදෙනු ලබන නීති රීති සමූහයක්‌ බව පෙන්වා දෙමි. වාස්‌තු ශිල්පයේ යෙදී ඇති මෙම සංකල්පයන් නිසි ලෙස පිළිපැදීම තුළින් සෑම විටම අපහට යහපත සිදුවන අතර ඒවා නොසලකා හැරීම තුළින් අයහපත සැලසීම නොවැළැක්‌විය හැකියි. මෙම ලිපිය තුළින් ඔබ වෙත පැහැදිලි කරදීම සඳහා උත්සාහ ගන්නේ ඔබගේ ඉඩමට නිසි ලෙස ප්‍රවේශවීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රවේශ මාර්ගය යෙදීම සහ ගේට්‌ටුව යෙදෙන ආකාරය පිළිබඳව වාස්‌තු යෙදී ඇති නීති රීති පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කිරීමටයි. මෙම සිද්ධාන්ත යොදා ගැනීම ඔබට විශේෂ වාසියක්‌ සහ පහසුවක්‌ සැලසීම සඳහාම යෙදී ඇති අතර ඒවා නොසලකා හැරීම ඔබට විවිධ අපහසුතා ගෙන දීමට හේතු විය හැක.

ඉඩමේ දිශාව

ඔබගේ ඉඩමේ දිශාව නැත්නම් ඉඩමේ මුහුණත අනුව ප්‍රවේශය හා ගේට්‌ටුව යෙදීමට වගබලාගත යුතු වෙනවා. ඉඩමේ දිශාව නැත්නම් ඉඩමේ මුහුණත සොයා ගැනීම ඉතා වැදගත්. ඉඩමක මුහුණත තීරණය වන්නේ එම ඉඩමට යෙදී ඇති ප්‍රධාන ප්‍රවේශ මාර්ගයේ දිශාව අනුවයි. ඔබගේ ඉඩමට යෙදී ඇති ප්‍රධාන ප්‍රවේශ මාර්ගය උතුරු දිශාවට තිබේනම් ඉඩමේ මුහුණත උතුරු දිශාව වේ. මේ ආකාරයට දකුණ, නැගෙනහිර, බටහිර දිශාවලට ප්‍රධාන ප්‍රවේශ මාර්ගය යෙදී ඇති ඉඩම්වල මුහුණත එම දිශා ලෙස සැලකිය යුතු වේ. එසේම ඔබගේ ඉඩම ප්‍රධාන දිශාවකට ලම්බකව නොපිහිටි අතර අනු දිශාවලට ලම්බකව පිහිටීම් තිබිය හැක. එවැනි ඉඩමක මුහණත අප යොදන්නේ අනු දිශාවේ දෙපැත්තට යෙදෙන ප්‍රධාන දිශා දෙකටම අයත් ඉඩමක්‌ ලෙසයි. නිදසුනක්‌ ලෙස ඊසාන දිශාවට ප්‍රධාන මාර්ගය දිවෙන විට එම ඉඩම උතුරු නැගෙනහිර දිශානුගත ඉඩමක්‌ ලෙස හඳුනාගත යුතුයි. 

ගිනිකොන දිශාවට ලම්බකව පිහිටා ඇති ඉඩමක මුහුණත දකුණු නැගෙනහිර දිශානුගත ඉඩමකි. එසේම නිරිත දිශාවට ලම්බකව පිහිටි ඇති ඉඩම දකුණු බටහිර දිශානුගත ඉඩමකි. වයඹ දිශාවට ලම්බකව පිහිටා ඇති ඉඩම උතුරු බටහිර දිශානුගත ඉඩමකි. ඊශාන දිශාවට හා නිරිත දිශාවට ලම්බකව පිහිටා ඇති ඉඩමක කිසිම විට හරි මැදින් ප්‍රවේශ මාර්ගය හෝ ගේට්‌ටුව නොයෙදිය යුතුයි. එවැනි ඉඩම් සඳහා හැකිතාක්‌ ඉඩමේ කොනකට වන්නට ප්‍රවේශ මාර්ගය ප්‍රවේශ ගේට්‌ටුව යෙදිය යුතු වේ. එහෙත් ගිනිකොන හෝ වයඹ දිශාවට ලම්බකව පිහිටා ඇති ඉඩමක ප්‍රවේශ මාර්ගය ප්‍රවේශ ගේට්‌ටුව මධ්‍ය කොටසේ පිහිටා තිබීම ඉතා යහපත් වේ. 

ඉඩමේ මුහුණත් දිශාව ප්‍රධාන ප්‍රවේශ මාර්ගය ඉඩමේ මුහුණත

උතුර - උතුර

දකුණ - දකුණ

නැගෙනහිර - නැගෙනහිර

බටහිර - බටහිර

ඊශාන - නැගෙනහිර, උතුර

ගිනිකොන -දකුණු, නැගෙනහිර

නිරිත - දකුණු, බටහිර

වයඹ - උතුර, බටහිර

මේ ආකාරයට ඔබගේ ඉඩමට ඇති ප්‍රධාන ප්‍රවේශය අනුව ඉඩමේ මුහුණත සොයාගත යුතුයි. ඔබගේ ඉඩමේ මුහුණත අනුව ඉඩමට යොදන ප්‍රවේශ මාර්ගය හෝ ගේට්‌ටුව තීරණය කළ යුතු වේ. මෙහිදී ඔබ විසින් මතක තබාගත යුතු විශේෂ කාරණයක්‌ ඇත. එනම් විශ්ව ශක්‌තිය නිවසට ප්‍රවේශ වන ඊසාන හා නිරිත දිශාව ආරක්‍ෂා වන පරිදි ඔබගේ ප්‍රවේශ මාර්ගය හා ගේට්‌ටුව යෙදීම කළ යුතු වේ. ඒ අනුව ඔබ කිසිම විටක ඔබගේ ඉඩමට ඊසාන දිශාව හෝ නිරිත දිශාවෙන් ප්‍රවේශ මාර්ගය නොවීමට වගබලා ගත යුතු වේ. ඉඩමේ මුහුණත පරිදි ඉඩමට ප්‍රවේශ මාර්ගය සහ ගේට්‌ටුව යෙදිය යුතු දිශාව පහත පරිදි සකස්‌ කර ගන්න.

ඉඩමේ මුහුණත ප්‍රවේශය මාර්ගය හා ගේට්‌ටුව යෙදීම

උතුර - වයඹ දිශාව

දකුණ - ගිණිකොන දිශාව

නැගෙනහිර - ගිණිකොන දිශාව

බටහිර - වයඹ දිශාව

උතුරු/නැගෙනහිර (ඊශාන) - උතුරින් හෝ නැගෙනහිර

දකුණ/නැගෙනහිර(ගිsනිකොණ) - ගිsනිකොන

දකුණ/බටහිර (නිරිත) - දකුණ හෝ බටහිර

උතුර/ බටහිර(වයඹ) - වයඹ

ඉඩමේ දිශාව නැත්නම් ඉඩමේ මුහුණත පරිදි ඔබගේ ඉඩමට ප්‍රවේශය හා ගේට්‌ටුව යෙදීම සිදුකළ හැකිවුවද සමහර ඉඩම්වල භෞතික පිහිටීම පරිදි ඊසාන හෝ නිරිත දිශාව හැර වෙනත් දිශාවන්වලින්a ඉඩමට ප්‍රවේශ වීම හෝ ගේට්‌ටුව දැමීම ප්‍රායෝගිකව සිදුකළ නොහැකි අවස්‌ථා ඇති වී තිබෙන්නට පුළුවන්. එහිදී ඔබ කලබල නොවිය යුතු වේ. ප්‍රායෝගිකව ඔබට ගේට්‌ටුව සහ පාර යෙදීමට ඇත්තේ ඊසාන හෝ නිරිත දිශාව පමණක්‌ නම් ඔබ විසින් කළ යුත්තේ ඔබගේ නිවස සකස්‌ කිරීමේ දී නිවසේ වාස්‌තු දෝෂයන් අවම වන පරිදි නිවස සකස්‌ කර ගැනීමයි. එසේම ඔබගේ ප්‍රවේශය සහ ගේට්‌ටුව ඊසාන හෝ නිරිත දිශාවේ නම් වර්ණ සහ හැඩතල මෙන්ම වෘක්‍ෂ ශක්‌ති විමෝචනයන්ද යෙදාගෙන එම දෝෂයන් ඉවත් කිරීමේ හැකියාව පවතින බවද පෙන්වා දෙමි. 

ඊසාන හෝ නිරිත ප්‍රවේශය සහිත ඉඩම්වල ඇතිවන දෝෂයන් මඟහරවා ගැනීම සඳහා එවැනි ඉඩම්වල ඉදිකරනු ලබන නිවාසයන්ගේ ද්වාර සටහන වඩාත් බලවත් කළ යුතු වෙනවා. විශ්ෂයෙන් ඊසාන ප්‍රවේශය සහිත ඉඩම්වල ගෘහයන්ගේ ප්‍රධාන ද්වාරය උතුරු දිශාවේ හෝ නැගෙනහිර දිශාවේ යෙදිය යුතු අතර නිරිත දිශාවෙන් ප්‍රවේශ සහිත නිවාසවල මංගල ද්වාරය දකුණු හෝ බටහිර දිශාවන්ගෙන් යෙදීමෙන් ප්‍රවේශ දෝෂයන් මඟහරවා ගැනීම කළ හැකි වේ. එසේම ඊසාන ප්‍රවේශය සහිත ඉඩම් සඳහා දේව වෘක්‍ෂ කොහොඹ ශාකයද, නිරිත ප්‍රවේශ සහිත ඉඩම් සඳහා ශ්‍රීයා ඵල බෙලි ශාකයද සිටුවීමෙන් ඇතිවන්නා වු දෝෂයන් ඉවත් කිරීමේ වෘක්‍ෂ ශක්‌ති උද්දීපනයන් සිදු කළ හැකිය. 

ගේට්‌ටුව යෙදීමේ දී ඔබ විසින් විශේෂයෙන් සිතිය යුතු ප්‍රධාන ලක්‍ෂණයන් කිහිපයක්‌ පෙන්වා දෙමී.

1. කළු වර්ණය කිසිම විටක යෙදන්න එපා.

2. සිරස්‌ උල් සහිත ලක්‍ෂණ යොදන්න එපා.

3. නිවාස වැසෙන ඉතා විශාල ගේට්‌ටු යෙදීම නොසුදුසු වේ.

4. සෑම විටම ගේට්‌ටුවේ දකුණු කොටස මුලින් විවෘත වීමට යොදන්න.

5. සංකීර්ණ හැඩතල ගේට්‌ටු සඳහා නොගන්න.

6. ඉඩමෙන් පිටතට විවෘතවීම නොවිය යුතුයි.

දිශාව අනුව ගේට්‌ටුවට වර්ණ යෙදිම

දිශාව වර්ණය

උතුර දිශාව - නිල්, සුදු

නැගෙනහිර - කොළ, සුදු

දකුණ - තැඹිලි, කහ

බටහිර - අළු, කහ, කොළ

වැරැදි දිශාවෙන් ප්‍රවේශ මාර්ග සහ ගේට්‌ටු යෙදීමෙන් පහත සඳහන් අයහපත් ප්‍රතිඵලවල ඉලක්‌කයන් බවට ඔබ පත්වීමට ඉඩ ඇති බවද මතක තබාගන්න.

1. නිවාස සෑදීම ප්‍රමාද වේ.

2. සොර සතුරු බිය බහුල වේ.

3. රාජ බිය ඇති වේ.

4. නඩු හබවලට පැටලේ.

5. අසල් වැසියන් සතුරු වේ. 

6. අපකිර්තිවලට පත්වේ.

7. තනතුරු අහිමි වීම සහ නිදන්ගත රෝග මතුවීම සිදු වේ.

නිසි ප්‍රවේශයන් නොකළ කල්හි ඉහතින් සඳහන් කළ දෝෂයන්ට ලක්‌විය හැකි අතර නිසි ප්‍රවේශයන් සිදු වූ කළ සතුට සැනසීම ධනය, කිර්තිය, නිරෝගීකම හා මානසික කායික සැපය යන සියලු ලෞකික සැපයන්, සැපයන්a විහරණය සඳහා ඉඩ සැලසෙන බව වාස්‌තුවේ සඳහන් කර ඇත. ඔබගේ ඉඩමට නිසි දිශාවෙන් නිසි ආකාරයට ප්‍රවේශ මාර්ග හා ගේට්‌ටුව යෙදීම තුළින් ඔබට සහ ගෘහයට සෑමවිට විශ්ව ශක්‌තීන්ගේ යහපත් තරංග ලබා ගැනීමේ හැකියාව ප්‍රබල වන බව සිතන්න. වාස්‌තුවේ මෙම නීතිරීති යෙදී ඇත්තේ ස්‌වභාව ධර්මයේ නීති රීතිවලට එකඟව බවද සිතන්න. වාස්‌තුවේ සඳහන් නිසි උපදෙස්‌ ඔබට ලබාදීම සහ වෙනස්‌ කළ නොහැකි ස්‌ථාවර සාධකවලට ඔබ ගොදුරු වන්නේ ඔබගේ කුසල් අකුසල්වල බලපෑම නිසා බවද මතක තබාගත යුතු වේ. ඒවා සඳහා ද වාස්‌තුවේ නිශ්චිත පිළියම් ඇති බැවින් ඔබ සෑම විටම ඉඩම සහ නිවසේ දොAෂ අවම කරගැනීම සඳහා වාස්‌තු නීති රීති පිළිපැදීම ඔබ ඔබට සිදුකර ගනු ලබන යහපතක්‌ බව සිතිය යුතුවේ.

වැඩි විස්‌තර සදහා 

071-4402574 / 081-2386577


​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල