ලංකාවේ අලුත් පරම්පරාවට දරුඵල අඩු ඇයි?

views 2017-10-20 11:02:00 Life_New

වර්ථමාන ශ්‍රී ලංකාවේ මෙය බොහෝවිට දකින්න අහන්න ලැබෙන ගැටළුවක්.
කෙසේ වුවද මෙරට විවාහක යුවල අතරින් 15% පමණ දරුඵල අහිමිවීමෙන් පීඩා විඳින බව ශ්‍රී ලංකා පවුල් සංවිධාන සංගමය පවසනවා.

එහි අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය හරිස්චන්ඩ්‍ර යාකන්දාවල පවසන්නේ මෙයට ප්‍රධාන් හේතුව මානසික පීඩනය බවයි.

තවද ලිංගික අධ්‍යාපනයේ අඩුවද මෙම තත්වයට හේතු වන බව වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා.

​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල