"දියවැඩියාව සඳහා දේශීය වෙදකමෙන් අත් බෙහෙත් කිහිපයක්‌"


views 2017-03-20 10:07:00 Life_New

දියවැඩියා රෝගීන්ගේ රුධිරගත සීනි මට්‌ටම පාලනය කිරීම සඳහා නැවුම් අඹ කොළ 15 ක්‌ පමණ ගෙන එය ජලය වීදුරුවක ප්‍රමාණයකට දමා උතුරුවා ගන්න. රැයක්‌ එම මිශ්‍රණය තබා පසු දින උදැසන මිශ්‍රණය පෙරා පානය කරන්න.

* ග්‍රේප්ෆෲට්්‌ දියවැඩියාව සඳහා යෝග්‍ය පලතුරකි. ග්‍රේප්ෆෲට්්‌ 3 ක්‌ දිනකට 3ක්‌ තුන් වරක්‌ අනුභව කරන්න. ඉන්දීය ගූස්‌බෙරි (අම්ලා) නමැති පලතුර විටමින් සී වලින් අනුන වූ දියවැඩියා රෝගීන්ට ගුණදායී පලතුරකි. ගූස්‌බෙරි යුෂ මේස හැඳි 1 කට කරවිල යුෂ කෝප්පයක්‌ මිශ්‍ර කර දිනපතා එම මිශ්‍රණය මාස දෙකක කාලයක්‌ පානය කරන්න.

ඉන්දීය ජාතික දේශීය වෛද්‍ය ශෂිකාන්ත් එස්‌. සෙත්

​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල