සෙනසුරුට බය ඔබටයි මේ...

views 2017-11-15 10:36:00 IRANAMA_New

පසුගියදා සිදුවූ සෙනසුරු මාරුවත් සමඟ අද වන විට බොහෝ දෙනා නැවත සෙනසුරු ගැන බියෙන් කතා කරන්නට පටන් ගෙන තිබේ. සෙනසුරු මාරුව යම් ජන්මියකුට සුබදායක වන්නේ ද අසුබදායක වන්නේ ද යන්න කිසිවකුට හිතුමතේ තීරණය කළ නොහැකි අතර අදාළ ජන්මියාගේ කේන්ද්‍රයේ ශනි ග්‍රහයා පිහිටා ඇති ආකාරය සුපරීක්‌ෂාකාරීව විමසුමට ලක්‌කිරීමෙන් පමණක්‌ එකී සුබ අසුබ තීරණය කළ හැකිය. සෙනසුරු ග්‍රහයා සුබ රාශියක සුබ නවාංශකයක ගමන් කරන විට සුබ ප්‍රතිඵලත් අසුබ රාශියක අසුබ නවාංශකයක ගමන් කරන විට අසුබ ප්‍රතිඵලත් උදාවන බව ජ්‍යෙdතිෂ මතය වේ.
 
 කෙසේ වෙතත් සෙනසුරාදා දිනවල ශනි හෝරාවේදී එනම් උදේ 6 - 7 අතර විෂ්ණු දෙවියන්ට පිං අනුමෝදන් කර පහත දැක්‌වෙන ශ්‍රී විෂ්ණු පංජරය 21 වරක්‌ ගායනා කර සහනය ඉල්ලා සිටීමෙන් ඔබගේ චිත්ත තරංග මෙන්ම ශබ්ද තරංග වා තලයට මුසුවීමෙන් විශ්ව ශක්‌තිය ඔබ වෙත ආකර්ෂණය වී ශනිගෙන් ඇතිවන්නා වූ අයහපතින් මිදීමට ඔබට හැකිවනු ඇත.
 
 ශ්‍රී විෂ්ණු පංජරය
 
 ශ්‍රී විෂ්ණු පංජරං දිව්‍යං - සර්ව රෝග නිවාරණං.
 
 උග්‍ර තේජං මහා වීර්යයං - සර්ව ශාස්‌ත්‍ර නිකෘත්තනම්
 
 ත්‍රිපුර දාහ මානස්‍ය - හරස්‍ය බ්‍රහ්මණෝ දීපාමි
 
 තදහංසං ප්‍රඩක්‍ෂා මී - ආත්ම රක්‌ෂාකරං නෘතාමි
 
 පාදො රක්‌ෂතු ගෝවින්දොa - ජංසෙ චෛවත්‍රි වික්‍රමං
 
 ඌරු මේ කේසවඃ පාතු - ත නෝ චෛව ජනාර්ධිනං
 
 නාහි චෛවා ච්‍යqතඃ පාතු - ශුභ්‍යං චෛවතු වාමනඃ
 
 උදාරං පද්ම නාභෂ්ව - පෘෂ්ඨං චෛවතු මාධවං
 
 වාම පාර්ශ්වං තථා විෂ්ණු - දක්‌ෂිණං මධු පුදනං
 
 බාහුං වාසු දේවස්‍ය - හෘද් දාමෝදරා තථා
 
 තණ්‌ඩං රක්‍ෂතු වරාහඃ - තෘෂ්ණශ්ව මුඛ මණ්‌ඩලං
 
 මාධවා කර්ණ මූලේතු - භෘෂි කේෂශ්ව නාසිකේ
 
 නේත්‍ර නාරායනේ රක්‍ෂ - ලලාටං ගරුඬද්වජම්
 
 කාපොලෞකෙෂ චෞරක්‍ෂද් - වෛකුණ්‌ඨං සර්ව තෙදිශම්
 
 ශ්‍රී වතස්‍යාං තශ්ව සංවර්ශා - මඤ්ජානං රක්‍ෂ තො භව
 
 පූර්වස්‍යං පුණ්‌ඩරී කක්‍ෂ - අග්ෙන්‍යයං ශ්‍රී ධරස්‌ථතා
 
 දක්‍ෂිණෙ නාසිංභෂ්ව - තෛසෘතං මාධවො මතු
 
 පුරුෂොත්තමා මෙවන්‍යාම් - චාය ව්‍යංච ජනාර්ධිනඃ
 
 ආපදො භරතෙ නිත්‍යං - විෂ්ණු ස්‌තොත්‍රර්ථ සම්පදං
 
 යසිත්විදං පඨකෙ ස්‌තොත්‍රං - විෂ්ණු පංජර මුත්තමං
 
 වැඩිදුර විස්‌තර සඳහා 072-3559768 අංකය අමතන්න.


​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල