අපල නසන සරළ පිළිවෙත්

views 2017-03-17 10:55:00 IRANAMA_New

අපට අපල ගෙනදෙන ග්‍රහයා හඳුනාගෙන එම ග්‍රහයන්ගෙන් එල්ල වන පීඩාකාරී තත්ත්වයන් මඟ හරවා ගැනීම සඳහා නවග්‍රහයන් සඳහා වෙන වෙනම පැවැත්විය හැකි ඉතාමත් සරල ශාන්ති කර්ම 9 ක්‌ නැකත පාඨක ඔබ වෙත මෙසේ ඉදිරිපත් කරමු

අදාළ දිනයේ නියමිත හෝරාව සැලකිල්ලට ගෙන පළමුව ත්‍රිවිධ රත්නය වැඳපුදා දෙවියන්ට පිං අනුමෝදන් කර නවග්‍රහ පූජාව සිදුකර එක්‌ එක්‌ ග්‍රහයා වෙනුවෙන් නියමිත පිරිත 21 වර බැගින් සඡ්Cධායනා කර නවග්‍රහ මණ්‌ඩලයට පිං අනුමෝදන් කර සෙත ප්‍රාර්ථනා කිරීමෙන් සියලු දොaෂ දුරුකර ගනිමින් සහනයෙන් ජීවත්වීමේ වාසනාව ඔබ වෙත උදාවනු ඇත.

රවි අපලයට

ඉරු දින රවි හෝරාව තුළ දකුණු දිශාව බලා රතු නෙළුම් මල් 1, 10, 100 ආදී සංඛ්‍යාවලින් රතු කොඩි සමඟ පුද පූජා කර තැඹිලි තෙල් පහන් දල්වා සූරිය පිරිත සඡ්Cධායනා කරන්න.

සඳු අපලයට

සඳු දින සඳු හෝරාව තුළ උතුරු දිශාව බලා සුදු නෙළුම් මල් 2, 11, 20 ආදී සංඛ්‍යාවලින් ද තලතෙල් පහන් සමඟ සුදු පැහැති කොඩි පූජා කර චන්ද පිරිත සඡ්Cධායනා කරන්න.

කුජ අපලයට

අඟහරුවාදා දින කුජ හෝරාව තුළ දකුණු දිශාව බලා රතුමල් 3, 21, 30 සංඛ්‍යාවලින් ද රතු කොඩි හා පස්‌තෙල් පහන් ද පූජා කර දසදිසා පිරිත සඡ්Cධායනා කරන්න.

බුධ අපලයට

බදාදා දින බුධ හෝරාව තුළ නැගෙනහිර දිශාව බලා කොළ පැහැති මල් නොමැති නිසා 4, 13, 22 ආදී සංඛ්‍යාවලින් සුදුමල් ද කොහොඹ තෙල් පහන් ද පූජා කර දසදිසා පිරිත සඡ්Cධායනා කරන්න.

ගුරුගේ අපලයට

බ්‍රහස්‌පතින්දා දින ගුරු හෝරාව තුළ නැගෙනහිර දිශාව බලා කහ පැහැති මල් 5, 4, 23 සංඛ්‍යාවලින් ද කහකොඩි සමඟ තැඹිලිතෙල් පහන් ද පූජාකර අභිසම්භිදාන පිරිත සඡ්Cධායනා කරන්න.

සිකුරු අපලයට

සිකුරාදා දින සිකුරු හෝරාව තුළ උතුරු දිශාව බලා විචිත්‍ර වර්ණ මල් 6, 15, 24 සංඛ්‍යාවලින් ද විචිත්‍ර වර්ණ කොඩි සමඟ පස්‌ තෙල් පහන් පූජා කර ධජග්ග සඡ්Cධායනා කරන්න.

ශනි අපලයට

සෙනසුරාදා දින ශනි හෝරාව තුළ බස්‌නාහිර දිශාව බලා නිල් පාට මල් 7, 16, 52 සංඛ්‍යාවලින් නිල් කොඩි සමඟ ගිතෙල් පහන් පූජාකර කරණී මෙත්ත සූත්‍රය සඡ්Cධායනා කරන්න.

රාහු අපලයට

අඟහරුවාදා දින කුජ හෝරාව තුළ 8, 17, 27 සංඛ්‍යාවලින් වැටකේ මල් ද, අළු පැහැති කොඩි සමඟ පස්‌තෙල් පහන් ද පූජාකර ඛන්ද පිරිත සඡ්Cධායනා කරන්න.

කේතු අපලයට

සෙනසුරාදා දින ශනි හෝරාව තුළ 9, 18, 27 සංඛ්‍යාවලින් පුවක්‌ මල් ද, විවිධ වර්ණ කොඩි සහ ගිතෙල් පහන් පූජාකර කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය සඡ්Cධායනා කරන්න.

වැඩිදුර විස්‌තර සඳහා
072 - 3559768 අංකය අමතන්න
ජ්‍යෙතිෂවේදී- රංජන් සිසිර කුමාර
සටහන - ධම්මික හේවාවසම්

divaina.com


​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල