ඒරාෂ්ටක අපල දුරුකරන බලසම්පන්න යන්ත්‍රයක්‌

views 2017-03-14 11:16:00 IRANAMA_New

අපල පිළිබඳ කතා කිරීමේදී ඒරාෂ්ටක පිළිබඳව කතා කිරීමට සිදුවූවත් එම වචනය ඇසූ සැණින් බොහෝ අය බියවේ. මේ කිසිදු තත්ත්වයකට බිය නොවී මුහුණ දිය යුතු අතර පැමිණෙන්නා වූ සියලු ඒරාෂ්ටක සඳහා ගුණ ලැබිය හැකි එකම යන්ත්‍රය රතන යන්ත්‍රය ලෙස සඳහන් කළ හැකිය. මෙම රතන යන්ත්‍රය ඉතා ප්‍රබල යන්ත්‍රයක්‌ වන අතර කිලි දොaෂ බල නොපාන ඉතා ප්‍රබල යන්ත්‍රයකි.

සෙනසුරු මාරක සඳහා ඉතා යෝග්‍ය වන මෙම යන්ත්‍රය ඕනෑම ආකාරයක නවග්‍රහ අපලයක්‌ සඳහා ඉතා සුබ ඵල දෙන අතර විශේෂයෙන්ම භූත, පිසාච වැනි අමනුස්‌ස බලවේග ශරීරයට ඇතුළු වී ඇති පුද්ගලයන් හට ඉතා සාර්ථක ප්‍රතිඵල දෙන යන්ත්‍රයකි. කුඩා දරුවන්ට ඇතිවන රෝග පීඩාවන් සඳහා ද ඉතා ගුණ ලැබිය හැකි මෙම යන්ත්‍රය නිවසක තැන්පත් කර පුද පූජා කිරීමෙන් තම නිවසේ තිබෙන්නා වූ අමනුස්‌ස දොaෂ ඔබටම ඉවත් කර ගත හැකි අතර පිටතින් පැමිණෙන අණ විණ, කොඩිවිණ ආදියට හා අමනුස්‌ස බලපෑම්වලට හා සතුරු කරදරවලට ඇතුළුවීමට ඉඩ නොලැබෙන ඉතා ප්‍රබල බලයක්‌ ඇති යන්ත්‍රයකි. මෙම යන්ත්‍රය සකස්‌ කිරීමේදී ප්‍රථමයෙන් එම ඇදුරුතුමා නිර්මාංශව පංච ශීලයේ පිහිටිය යුතු අතර මත් වතුර පානය කිරීමෙන් සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් වූ කෙනකු විය යුතුය. ඉරි නොකැපෙන ආකාරයට ප්‍රස්‌ථාර කර ගත යුතුය. මෙම යන්ත්‍රය මල් අසුනක්‌ සාදා තම නිවස තුළදී රතන සූත්‍රයෙන් 1008 වරක්‌ පිරිත් කර ගැනීමට හැකි නම් ඉතා ප්‍රබල බලයක්‌ මෙයින් ඔබට ලබාගැනීමට පුළුවන.

කිසිම විටක කිලි කුණු දොaෂ බලනොපාන අතර මෙම යන්ත්‍රය පැළඳගෙන ඕනෑම ස්‌ථානයකට යා හැකිය. මෙම යන්ත්‍රය සකස්‌ කිරීමේදී තම නිවසේ ඊශාන දිශාව බලා මල් බුලත් තටුව සකස්‌ කරගත යුතුය. බදාදා දින ඉතා සුබ වන අතර සුබ නැකතකින් ජීවම් කිරීම ද ආරම්භ කළ යුතුවේ. දෙහි කපා ශරීරයේ තිබෙන තුන්දොස්‌ ඉවත් කර යන්ත්‍රය පැළඳිය යුතුය. සියලුම ආකාරයේ මාරක නවග්‍රහ අපල අණවිණ, කොඩිවිණ, ලෙඩ රෝග, අමනුස්‌ස දොaෂ සඳහා ඉතා සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබාගැනීමට රතන සූත්‍රය පළඳින ඔබ පන්සිල් රකිමින් මෛත්‍රී වඩමින් දැහැමිව කල්ගෙවන අයකු වියයුතුය.

ගුප්ත විද්‍යාවේදී - එස්‌. කේ. යෝදින්ගේ
වැඩිදුර විස්‌තර සඳහා - 078 - 6107052 අමතන්න

divaina.com


​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල