මේ කෑම වර්ග කවදාවත් නැවත රත්කරලා කන්න එපා

views 2018-10-01 01:41:00 Health_New

කාර්යබහුල ජිවන රටාව නිසා බෝහො දෙනෙකු තමන් ගන්නා ආහාර ගැන වැඩි සැලකිල්ලක් යොමු කරන්නෙ නෑ. අපි ගොඩක් අය පුරුදු වේලා සිටින්නෙ දවසේ එක් වේලාවකදි පිස ගන්නා ආහාර ශිතරකණයක තබා හෝ නොතබා නැවත අවශ්‍ය වේලාවට ගෙන කෑමටයි.

මේහිදි නැවත ආහාරයට ගන්නා කෑම වර්ග නැවත රත්කර අනුභව කීරිම සාමාන්‍ය දෙයක් වුවද පහතින් විස්තර කර ඇත්තෙ ඒ විදියට කවදාවත් රත්කර නැවත ආහාරයට නොගත යුතු යැයි විද්‍යඥයන් පවා පෙන්වා දී ඇති ආහාර වර්ග කීපයකි. පර්යේෂකයන් මෙහිදි වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත්තෙ මේ අයුරින් ඇතැම් කෑම වර්ග රත්කර නැවත ආහාරයට ගැනිම නිසා මරණය පවා සිදුවිය හැකි බවයි.

මේ අයුරින් රත්කර නැවත අනුභව නොකළ යුතු යැයි පෙන්වා දී ඇති ආහාර වර්ග කීපයක් පහතින් වෙයි.
කුකුල් මස් (chicken curry)

බෝහෝ දෙනෙකු ප්‍රිය කරන කුකුල් මස් පිස ගැනිමෙන් අනතුරුව නැවත රත්කර ආහාරයට ගැනිම නිසා එය ආහාර ජිර්ණ පද්ධතියට අහිතකර ලෙස බලපෑ හැකි බව පර්යේෂකයන් පෙන්වා දෙයි.

 හතු වර්ග (bimmal curry / mushroom curry) 
  
බීමමල් එසෙත් නැති නම් හතු වර්ග එක්වරක් පිස ගැනිමේන් පසු නැවත රත්කර ආහාරයට ගැනිම මගින් හදවත් රෝග වලට එය රුකුලක් වන බව පර්යේෂණ වලින් හෙළි වි ඇත.

නීවිති (Spinach curry) 

ඔබත් වරක් පිසගන්නා ලද නිවිති රත්කර නැවත ආහාරයට ගැනිමට පුරුදුව සිටිනවා නම් නිවිති වල අඩංගු වන නයිට්රේට් අම්ලය රත්කිරිම නිසා නැවත සක්‍රිය විම මගින් එය ආහාරයට ගැනීම ශරිරයට අහිතකර බව කිය වෙයි. 

අර්තාපල් වැනි අල වර්ග (potato curry)
  
පොෂ්‍ය ගුණයෙන් ඉහල අර්තාපල් වැනි අල වර්ග එක්වරක් පිස ගැනිමෙන් පසු නැවත රත්කර ආහාරයට ගතහොත් එවායේ අඩංගු පොෂ්‍යපදාර්ථ ශරිරයට අහිතකර විය හැකියි.

බිත්තර (Egg curry)

ඉහත කී බෝහො  ආහාර මෙන්ම බිත්තරද පිස ගැනිමෙන් පසු නැවත රත්කර කෑම මගින් එහි අඩංගු ඇතැම් රසායනික අංශු සක්‍රිය වීම නිසා එවා ශරිරයට අහිතකර විය හැකියි.

බීට් අල (beetroot curry) 
   
බිට් රූට් වලද ඉහතින් කී නිවිති වල අඩංගු නයිට්රේට් අම්ල අඩංගු වෙයි. නැවත රත්කර ආහාරයට ගැනිම මගින් නයිට්රේට් අම්ල සක්‍රිය වීම නිසා ශරිරයට අහිතකර බලපෑම් ගෙන දිය හැකියි.


​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල