ලෙඩ දුක්‌ නසන අරළු, බුළු, නෙල්ලි

views 2018-01-11 10:15:00 Health_New

අරළු, බුළු සහ නෙල්ලි යනු ආයුර්වේදයේ ඇති මහා අනර්ඝ ඖෂධ වර්ග තුනකි.
 
මෙම ඖෂධ වර්ග තුනෙහි ඇති ඖෂධීය ගුණය මගින් ශරීරයේ මතුවන බොහෝ රෝග පීඩා නැති කරයි.
 
අරළු 
 
බඩ පිපුම, මළ පහවීම ප්‍රමාදය නැති කරයි. ගුද ඉන්ද්‍රිය ප්‍රාණවත් කරයි.
 
බුළු 
 
මුඛයේ වීදුරු මස්‌වල මතුවන රෝග පීඩා දුරු කරයි.
 
ඇස්‌ කන්වල හටගන්නා දෝෂ වළකාලයි.
 
සම පැහැපත්ව තබා ගැනීමට උපකාරී වේ.
 
නෙල්ලි 
 
රුධිරය පිරිසිදු කරයි. ලිංගික ඉන්ද්‍රියයන් ප්‍රාණවත් කරයි. ශරීරයේ මතුවන විෂ දෝෂ නැති කරයි. සෙම් පිත් රෝග දුරු කරයි.


​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල