තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය ඉවත්කිරීමට බලපාන හේතු නිසාදරෑ

views 2017-04-21 03:00:00 Health_New

 සිතා අරඹේපොළ
මාළඹේ නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල
උගුර කන නාසය පිළිබඳ
විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍ය

තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය අපගේ ජීවිතයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට නැතිවම බැරි ග්‍රන්ථියකිග සිරුරේ මනා ක්‍රියාකාරීත්වයට අත්‍යවශ්‍ය වන්නා වූ තයිරොක්සින් හෝර්මෝනය නිෂ්පාදනය කෙරෙනුයේ තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියෙනිග තයිරොක්සින් හෝර්මෝනයේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වැඩි වීම අරභයා ඇතිවන රෝගී තත්ත්වයන් ප්‍රධානයිග විශේෂයෙන්ම තයිරොක්සින් හෝර්මෝනය අඩු වීමේදි සිරුරේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩපණ වීමට ඉඩ ඇති අතර රෝග ලක්ෂණ ලෙස සිරුර අනවශ්‍ය ලෙස තරුබාරුවීමල හදවතේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වීමල මල බද්ධය ආදී රෝග ගණනාවකටම හේතුවිය හැකි අතර තයිරොක්සින් හෝර්මෝනය වැඩිවීම නිසා ඇස් ඉදිරියට නෙරා ඒම සිරුර කෙට්ටු වීමල අධික ලෙස දහඩිය දැමීමල අසාමාන්‍ය ලක්ෂණ මතුවීමල හදවත ගැස්මේ රිද්මය වැඩිවීමල ආදී රෝග ලක්ෂණ මතු වේග

එසේම තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය ආශි‍්‍රතව ගැටිති ඇතිවිමත් ග්‍රන්ථිය විශාල වීමත්ල සමහර ගැටිති පිළිකා බවට පත්වීමත් සිදු වේග එබැවින් තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය ආශි‍්‍රතව වැළඳෙන රෝග සමුහය අතරින් තයිරොක්සින් අඩුවීමල ප්‍රධාන ගැටලුවක් වන අතර මෙවැනි අවස්ථාවලදී ප්‍රතිකාර ලෙස තයිරොක්සීන් ඖෂධ වශයෙන් ශරීරයට ලබා දෙන අතර සිරුරේ තයිරොක්සීන් ප්‍රමාණය වැඩි වූ විට එය අවම කිරීම සඳහා ද ඖෂධ ලබාදීම සිදු කෙරේග ඇතැම් පුද්ගලයන්ට ජීවිත කාලය පුරාවට තයිරොක්සීන් ඌනතාවයට අවශ්‍ය වන ඖෂධ ලබාගත යුතුව ඇතග

නමුත් ඖෂධ ප්‍රතිකාරයට අමතරව තයිරොක්සීන් ග්‍රන්ථිය ඉවත් කිරීමට සිදුවන රෝගීන් ද නැතුවා නොවේග විශේෂයෙන් තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය වන රෝගීන්ට පහත සඳහන් රෝග ලක්ෂණ තිබිය යුතු වේග

1ගඅධික ලෙස තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ ගැටිති ඇතිවීම

2ග එක් විශාල ගැටිත්තක් වුවද සැකයට බඳුන් වූ ගැටිත්තක් බවට පත්විම

3ග තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ පිළිකාමය තත්ත්වයක් ඇති වී තිබීම

4ග තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ ප්‍රමාණය විශාල වී තිබීම නිසා ගිලීමටල හුස්ම ගැනීමට තිබෙන අපහසුතාවය

5ග ඇතැම් රෝගීන්ගේ තයිරොක්සීන් ප්‍රමාණය අධිකව නිපදවීම

විශේෂයෙන් මෙවැනි අවස්ථාවලදී රෝගින්ගේ තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය ඉවත් කිරීමට වෛද්‍යවරයා ඇතැම්විට තීරණය කරනු ඇතග නමුත් ඊට ප්‍රථම පහත සඳහන් පරීක්ෂණ වෙත රෝගියා යොමු කරවනු ලැබේග

උඉඉ - දඥජඬ :අල්ට්‍රා සවුන්ඩ් ස්කෑන්-

ජ්ව්ඒඛ් - ට්තචදඤ :ඉදිකටු පරික්ෂණය-

ඊඉඩ්ල ඊ3ලඊ4 :රුධිර පරික්ෂණය-

මෙම පරීක්ෂණ තුන සිදු කර ලබා ගන්නා ප්‍රතිඵලවලට අනුකූලව වෛද්‍යවරයා විසින් තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය ඉවත් කිරීමට තීරණය කරණු ඇතග

තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය ඉවත් කිරීමේ සැත්කම සිදු කෙරෙන ආකාරය

සම්පූර්ණ සිහි නැති කිරීමෙන් පසු ගෙල ඉදිරියේ කැපුමක් යොදා ග්‍රන්ථිය ඉවත් කරන අතර එය තරමක් සංකීර්ණ ශල්‍යකර්මයක් ලෙස සැලකේග මෙහිදී මුළු ග්‍රන්ථියම ඇතැම්විට ඉවත් කෙරෙන අතර ඇතැම්විට එක් භාගයක් හෝ ග්‍රන්ථියෙන් හතරෙන් තුනක් පමණ ඉවත් කෙරෙනු ඇතග

තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියට ආසන්නයේ එයට ඇලෙන අයුරින් ගමන් කරන ස්වර තන්ත්‍රය පාලනය කරන ස්නායුව ආරක්ෂා කිරීම මෙහිදී ඉතා වගකිව යුතු කරුණකිග එසේම කැල්සියම් නිපදවීමට අවශ්‍ය වන්නා වූ පැරාතයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය ආරක්ෂා කරමින් ඉතා සුපරික්ෂාකාරීව කළ යුතු සැත්කමකිග

ඇතැම්විට ග්‍රන්ථිය විශාල වීම නිසාත්ල ග්‍රන්ථිය දිගුකාලීනව පැවතීම නිසා පිළිකාමය තත්ත්වයක් උදාවී ඇති විටකදී මෙම ග්‍රන්ථිය ඉවත් කිරීම අසීරු කාර්්‍යයක් වේග

සමහරවිට තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ විශාල වීම පිටතින් පෙනෙන ප්‍රමාණයට වඩා ඇතුළතින් ග්‍රන්ථියේ වැඩි ප්‍රමාණයක් විශාල වී තිබිය හැකග

ඉහත සඳහන් අවස්ථාවලදී සිදුකෙරෙන ශල්‍යකර්මයකදී ඉහත සඳහන් කළ ස්නායුවට සහ පැරාතයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථීන්ට හානිවීමේ අධික සම්භාවිතාවක් ඇති නමුත් සංකූලතා නොමැති විටකදී අනතුරක් සිදුවීමට තිබෙන අවකාශ ඉතා අඩු වේග

ඇතැම්විට තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය ඉවත් කිරීමෙන් පසු ස්වසන අපහසුතාල කථන දුර්වලතාල කැල්සියම් ප්‍රමාණය අඩුවීමල අධික රුධිර ගලනය වැනි සංකූලතා ද මතුවීමට ඉඩ ඇති නමුදු ඖෂධ ප්‍රතිකාර සහ විවේකය මඟින් නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට හැකියාව පවතීග

දීප්ති ෆොන්ූසේකා

​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල