කොණ්ඩෙට විතරක් නෙවෙයි දැන් මිරිස්වලටත් ඩයි

views 2017-03-07 02:49:00 Health_New

ඔබ මිලදී ගන්නා මිරිස් කුඩු පිළිබඳ සැකයක් ඇත්නම් එය ඔබ ප්‍රදේශයේ ගම් පළාතේ සිටින ළඟම සෞඛ්‍ය නිලධාරියාටල ආහාර පරීක්ෂකවරයාටල මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයාට පැමිණිලි කරන්නග එවිට ඒ අය පැමිණ එම ස්ථානයෙන් සාම්පල් ගෙන මුද්‍රා තබා අවශ්‍ය නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලබනවා ඇතග

අප ආහාරයට එක්කර ගන්නා කුළුබඩු අතර වියලි මිරිස් ප්‍රධාන වේග මිරිස් කරල් ලෙසත් කෑලි මිරිස් ලෙසත් මිරිස් කුඩු ලෙසත් වියලි මිරිස් ආහාර සැකසීමේ ක්‍රියාවලියේදි අප ප්‍රයෝජනයට ගනු ලබයිග විවිධ ආහාර සැකසීමේදී භාවිතයට ගැනෙන මෙම මිරිස් කරල් හෝ පැකට් කරන ලද මිරිස් කුඩුල කෑලි මිරිස් වෙළෙඳපොළෙන් මිලදී ගැනීමේදී හොඳ තත්ත්වයේ පවතී දරෑ එසේ නම් එම හොඳ තත්ත්වයේ පවතින මිරිස් කරල් හඳුනාගන්නේ කෙසේදරෑ මිරිස් කුඩුල කෑලි මිරිස් සඳහා වෙනත් සංයෝග කලවම් කර විකුණන්නේදරෑ ඒවා සොයා ගන්නේ කෙසේදරෑ යන්න මෙවර අපි කතාබහට ලක් කළෙමුග

සාමාන්‍යයෙන්ල හොඳින් පැසීමෙන් අනතුරුව නෙළා වියළාගත් වියළි මිරිස්වල පැහැදිලි රතු පැහැයක් දක්නට ලැබෙයිග මිරිස් වර්ග අනුව දුඹුරු පැහැයට හුරු රතු පැහැයක් හෝ මිරිස් අස්වැන්න නෙළා වේලීමට ලක් කරන ක්‍රමය අනුව ද මිරිස් රතු හෝ දුඹුරු පැහැයට හුරු රතු වර්ණයට ලක් වෙයිග කොහොම නමුත් හොඳ මිරිස් කරල් හැමවිටම දිප්තිමත් ස්වභාවයක් උසුලන අතර නැට්ට සහිත තනි දිග කරලක් ලෙස දක්නට ලැබෙයිග සාමාන්‍යයෙන් වෙළෙඳපොළෙන් වියලි මිරිස් කරල් මිලදී ගන්නා විට නැටි කැඩී ගියල

මැදින් කැඩී ගියල අවර්ණල පෙඟී ගිය මිරිස් කරල් භාවිතයට නොගත යුතුයිග ඒවා බොහෝවිට කල් ඉකුත් වූ හෝ පුස් වර්ග බැර්දුණු මිරිස් කරල් විය හැකියිග සාමාන්‍යයෙන් මිරිස් කරල් හොඳින් මෝරා අස්වැන්න නෙළීමෙන් පසුව වේලා වියලි මිරිස් බවට පත් කළ විට මිරිස් කරල නැමූ විට දෙකට කැඩීමකට ලක් නොවේග ඇදෙන සුළු දීප්තිමත් ස්වභාවයකින් යුක්ත වේග එලෙසම දීප්තිමත් ලෙස මිරිස් කරල දිසවන්නේල මිරිස් කරලේ පිට ස්තරයට යටින් ජඩඪතතර ධඪත තැන්පත් වී තිබීම නිසයිග නමුත් පරණ වූ මිරිස් කරල් තුළ මෙය දක්නට නොලැබේග මැදින් කැඩී යාමකට ලක් වේග තවද මිරිස් කරල නැමූ විට පහසුවෙන් කැඩී ගොස් එහි ඇතුළත පුස් වර්ග සහ මිරිස් ඇට සහිත දාරය කළු පාටින් දිස් වේ නම් ඒ මිරිස් කරල් ද පරිභෝජනයට නුසුදුසු වේග මන්ද හොඳ තත්ත්වයේ අලුත් මිරිස් කරල් ලෙහෙසියෙන් දෙකට කැඩීමට නොහැකි බැවිනිග හොඳ වියළි මිරිස් කරලක් සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර් 4කට හෝ ඊට ආසන්න ප්‍රමාණයක දිගක් ගනු ලබයිග

නොමේරූ මිරිස් කරල් වේලා විවිධ ඩයි වර්ග කලවම් කර වෙළඳපොළට එවන අවස්ථා ද අද එමටව තිබේග නොමේරූ මිරිස් කරල් මිරිස් කුඩු බවට පත් කළ විට ඒ තුළින් නියම සැරල වර්ණයල රස දක්නට නොලැබේග වර්තමාන වෙළෙඳපොළේ මේ තත්ත්වය වැඩි වශයෙන් දක්නට නොලැබුණ ද සමහර ගගගග වෙළෙර්දුන් මුදල් ඉපැයීමේ පරමාර්ථයෙන් විවිධ ආකාරයේ ඩයි වර්ග මිශ්‍ර කර මෙම මිරිස් කුඩු කර හෝ කෑලි මිරිස් ලෙස වෙළඳපොළට එවීමට කටයුතු කරන අවස්ථා ඇතග

මෙම මිරිස් සඳහා ඩයි වර්ග යොදනවාද යන කාරණය සොයා ගැනීම රසායනාගාර පරීක්ෂණ මඟින් කළ හැකි අතර මිරිස් කරල් වතුරට දැමූ විට වතුරේ පාටක් සේදී යයි නම් එය ඩයි දැමූ අවස්ථාවක් විය හැකියිග එලෙසම වැඩි වශයෙන්ම මිරිස් කරල් කුඩු කර විකිණීමේදී ඒවා විවිධාකාරයේ බාල කිරීම්වලට ද ලක් කිරීම සිදු වේග සාමාන්‍යයෙන් මිරිස් කුඩු සඳහා බහුලවම ලුණුල පිටිල වැලි කලවම් කිරීම සිදු වේග එයට හේතුව මිරිස් කුඩුවල බර වැඩි කර විකුණා මුදල් ඉපැයීමේ පරමාර්ථයයිග සාමාන්‍යයෙන් මිරිස් කුඩු මිලදි ගැනීමේදී මිරිස් ටිකක් ඇඟිල්ලෙන් ගෙන රස බැලීමෙන් මිරිස් කුඩු සමඟ ලුණු කලවම් කර ඇත්දැයි සැකහැර දැනගත හැකියිග එමෙන්ම පිටිල වැලි කලවම් කර ඇත්දැයි දැන ගැනීමට අන්වීක්ෂය භාවිතා කර සිදු කරන පරීක්ෂණ වැදගත් වෙන අතර කුළු බඩු සඳහා ඩයි වර්ග දැමීමල වෙනත් ද්‍රව්‍ය කලවම් කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කර ඇතග වියළි මිරිස්වල පුස් වර්ග ඇති වන්නේ ජල ප්‍රතිශතය වැඩි වූ විටයග සියයට දොළහට වඩා වූ ජල ප්‍රතිශතයක් වැඩි වූ විට මිරිස් කරල් පුස් කෑමේ තර්ජනයට ලක් වේග එවිට පුස් කෑමට ලක් වූ මිරිස් කරල් තුළ විවිධ බැක්ටීරියා ඇති වී විස සහිත සංයෝග ඇතිවේග ඒවා ආහාරයට ගැනීම මිනිස් සිරුරට අහිතකරයග

මිරිස් කරල් තෝරා ගැනීමේදී වැදගත් කරුණු

මිරිස් කරල් තෝරා ගැනීමේදී ලොකු දීප්තිමත් පැහැයෙන් යුතු රතු වර්ණය ඇති කරල් තෝරා ගන්නග එලෙසම හැමවිටම වීදුරු පැහැති නටුව සහිත මිරිස් කරල් මිලදී ගන්නග මිරිස් කරල්වලට ඩයි යොදා ඇත්නම් ඒ පැහැය නටුවේද දක්නට ලැබේග එවිට ඩයි දමා ඇති බව සැකහැර දැකගත හැකි වේග එලෙසම මිරිස් කුඩුල කෑලි මිරිස් කටේ ගා බැලීමට ද සැලකිලිමත් වෙන්නග එවිට පිටිල ලුණු දමා ඇත්නම් රස අනුව සැර අනුව සොයාගත හැකි වේග කෙසේ නමුත් ඔබ මිලදී ගන්නා මිරිස් කුඩු පිළිබඳ සැකයක් ඇත්නම් එය ඔබ ප්‍රදේශයේ ගම් පළාතේ සිටින ළඟම සෞඛ්‍ය නිලධාරියාටල ආහාර පරීක්ෂකවරයාටල මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයාට පැමිණිලි කරන්නග එවිට ඒ අය පැමිණ එම ස්ථානයෙන් සාම්පල් ගෙන මුද්‍රා තබා අවශ්‍ය නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලබනවා ඇතග

කෑලි මිරිස් තෝරා ගැනිමේදී ද ඒ සඳහා ඩයිදමා ඇත්දැයි සොයා ගැනීමට පුළුවන්කම තිබේග සාමාන්‍යයෙන් කෑලි මිරිස් වලට වියළි මිරිස් කුඩු කළ විට එය රතු පැහැයෙන් යුතු දීප්තිමත් වර්ණයක් ගනු ලබනවාග මෙයට ඩයි හෝ වෙනත් ද්‍රාවනයක් යොදා ඇත්නම් මිරිස් ඇටවලට එම වර්ණය උරාගනු ලබනවාග මිරිස් ඇට බොඳවූ රතු වර්ණයෙන් යුතු වූ විටද ඒ ගැන සැලකිලිමත්ව විමසා බැලිය යුතුයිග මන්ද ඩයි උරා ගැනීම හා ඇටවලට එම වර්ණය කලවම් වීමට ඇති හැකියාව වැඩි බැවිනිග

වඩාත්ම වැදගත් වන්නේ ඔබ හොඳ තත්ත්වයේ මිරිස් කරල් මිලදී ගෙන පිරිසුදු ජලයෙන් සෝදා හොඳින් වේලා නටු ඉවත් කර මිරිස් කුඩු සඳහා මිරිස් කෑලි බවට පත් කරගෙන ආහාර සඳහා අවශ්‍ය මිරිස් නිවසේදීම සකසා පරිභෝජනයට ගැනීමයිග

තුෂාරි නේරංජා වික්‍රමසිංහ

curtesy :dinamina.lk

​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල