ෆෙදර් කට් විලාසිතාව ගැළපෙන්නේ ළාබාල යුවතියන්ටයි 

views 2018-08-01 01:45:00 Hair_New

Hair Cut එකක් හරියටම තෝරාගන්නවා නම්, එය තමන්ට හොඳින් ගැළපෙනවා නම් සැබැවින්ම ඉන් ලස්සන පෙනුමක් මතුකර ගන්නට පුළුවන්.
 
අද කාන්තාවන් වැඩිදෙනෙක් විවිධ විලාසිතාවන්ට හිසකෙස් කැපීම, වර්ණ ගැන්වීම සිදුකරනවා. මේ ආකාරයේ හිසකෙස් විලාසිතා මඟින් ඕනෑම කෙනකුගේ ප්‍රතිරූපයට ආකර්ෂණීය පෙනුමක් ලබාගන්නට හැකියාව තිබෙනවා. නමුත් එය නිවැරැදිව තෝරා නොගතහොත් එය කෙනකුගේ මුහුණට අවලස්සන පෙනුමක් ගෙන දෙන්නට ද පුළුවන්. එම නිසා හිසකෙස් විලාසිතා තිබූ පමණින් එය කිරීමට නොගොස් එය තමන්ට කොතෙක් දුරට සුදුසු ද, එම විලාසිතාව තමන්ට ගැළපෙනවා ද යන්න ගැන වැටහීමකින් යුතුව කටයුතු කළයුතුයි.

 

Hair Cut එකක් කිරීමට පෙර විශේෂයෙන්ම මෙවන් කරුණු ගැන සැලකිලිමත් වීම ඉතාමත් වැදගත්. එනම්,

හිසකෙස්වල ස්වභාවය

ඔබගේ රැකියාව

හිසකෙස් ස්වාභාවිකව

වැඩී තිබෙන දිශාව

මුහුණේ හා ගෙළෙහි හැඩය

එදිනෙදා ජීවිතයේ දී පහසුවෙන් හසුරුවාගත හැකි විලාසිතාවක් වීම

බලන්න මෙහි දැක්වෙන මෙම හෙයාකට් විලාසිතාව ඉහත කී කරුණුවලට අනුකූලව සිදුකර ඇති ආකාරය

මෙම යුවතියට තිබෙන්නේ කෙළින් පිහිටා ඇති ස්වභාවයෙන් යුත් කොණ්ඩයක්. (straight hair) එමෙන්ම දිගු කොණ්ඩයක්. ඇයගේ කොණ්ඩය පිරිපුන් ස්වභාවයක් පෙන්නුම් කරනවා.

ඇය තෝරාගත් හෙයාකට් එකේදී කොණ්ඩයේ දිගු ප්‍රමාණය අඩු නොකොට, වයසට මුහුණේ පෙනුමට ගැළපෙන ආකාරයෙන් සිදුකර ඉන් ආකර්ෂණීය පෙනුමක් ලබාගැනීමටයි ඇයට අවශ්‍ය වී තිබුණේ.

මෙම යුවතිය සිහින් සිරුරක් ඇති සාමාන්‍යයෙන් දිගු ගෙළක් සහ දිගැටි හැඩයේ මුහුණක් තිබෙන යුවතියක්. එම නිසා මෙවන් යුවතියකට හෙයාකට් එකක් කිරීමේ දී ඇයගේ මෙම ලක්ෂණයන්ට අනුකූලව එය සිදුකළ යුතුයි.

ඔබත් ළාබාල පෙනුමක් ඇති මේ ආකාරයේ හිසකෙස් ඇති යුවතියක් නම් ඔබට ද මෙවන් වූ හෙයාකට් එකකින් ලස්සන පෙනුමක් ලබාගන්නට පුළුවන්.

හෙයාකට් එකක් කිරීමට පෙර කොණ්ඩය හොඳින් ෂැම්පුකර කන්ඩිෂනර් කරගැනීම අවශ්‍යයි.

ඉන්පසු ඇයගේ නිකට අසල සිට පහළට වන තෙක් ෆෙදර්ස් (Feathers)  ආකාරයට ක්‍රමාණුකූලව කොණ්ඩය කැපීම සිදුකර තිබෙයි.

එම නිසා ඇයගේ ගෙළෙහි දිගු බව අඩුකර පෙන්වීමටත් මුහුණට වඩා පිරිපුන් බවක් ලබාදීමටත් හැකි වී තිබෙයි.

ඉදිරිපසින් පීරා නළලට වැටෙන ආකාරයට පැත්තට ජ්පඪදඨඥ එකක් කපා ඇත. එම නිසා මුහුණෙහි දිගු බව අඩුකර නළලෙහි පළල්බව අඩුකර වඩාත් ආකර්ෂණීය පෙනුමක් මෙම හෙයාකට් එක තුළින් ඇයට ලබාදී ඇත.

ෆෙදර්කට් වශයෙන් හඳුන්වන මෙම හෙයාකට් විලාසිතාවේ විශේෂත්වය වන්නේ කොණ්ඩය ඒ ආකාරයට කැපූ පසු හිසකෙස් අග කොටස් කුරුලු පිහාටුවල ස්වභාවයක් පෙන්නුම් කරමින් සැහැල්ලු බවක් ආකර්ෂණීය පෙනුමක් දැක්වීමයි.

curtesy :tharunie.lk


​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල