කෙස් කළඹ ආරකෂා කරගන්න උපදෙස්

views 2017-05-15 02:39:00 Hair_New

අද කාන්තාවන් බොහෝ විට කෙස් කළඹ පිරිසිදු කිරීම සඳහා භාවිතා කරන්නේ වෙළඳපොලෙන් මූදල් ගෙවා ලබාගන්නා ෂැම්පූ වර්ගවේග මෙය බොහෝ පහසූ කාර්යක් වූවත් බොහෝවිට ඉන් හිසකෙස්වල ආරකෂාව සහ වර්ධනය සිදුනොවේග මෙය තාවකාලික පිරිසිදු කිරීමක් බව දෑක්විය හැකියිග

අපට ඉතාමත් පහසූවෙන්ම සාදාගත හැකි පිරිසිදු කිරීම් කිහිපයක් මෙසේ දක්වමූග


1ග කෝමාරිකා යූෂ ගෙන එය හිසකෙස් සහ හිසෙහි විනාඩි විස්සක් පමණ තබා සෝදා හරින්නග


2ග දෙහිගැටල උළුහාල් ස්වල්පයක් සෝදා කපාගත් නෙල්ලි ගෙඩි කිහිපයක් මිශ්‍ර කර තම්බා නිවූණූ පසූව හිස සෝදා හරින්නග


3ග මූදවාපූ කිරි ටිකක් ගෙන හිසෙහි හා හිස කෙස්වල ගා විනාඩි විස්සක් තබා සෝදා හරින්නග


4ග කඩල මිටක් ගෙන පැය හතරක් පමණ පෙඟෙන්නට හැර පිටිකර එම ප්‍රමාණය හිසෙහි හා හිස කෙස්වල ගා විනාඩි විස්සකට පසූ සෝදා හරින්නග


නිරෝගී කෙස් කළඹක් ලබාගත හැකි අතර මේ සඳහා පලා වර්ගද ආහාරයට එකක්ර ගැනීමද කළ යූතු වෙයිග

curtesy  : wishmaya.com

​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල