සුදු කොණ්ඩේ සඳහටම කළු කරන විශ්මිත පානය

views 2017-04-26 02:42:00 Hair_New


ඔබ ඕන තරම් අහලා ඇති කොණ්ඩේ කළු කරන ආලේපන ගැනග ඒත් මේ ලිපියෙන් කියවෙන්නේ කොණ්ඩේ කළු කරන පානයක් ගැනග

ඒ වගේම මේ පානය ගෙදර දී ලේසියෙන්ම හදාගන්නත් පුළුවන්ග

මේ පානය නිවැරදිව භාවිතා කළහොත් ඔබට ලබාගන්න පුළුවන් තව වාසි ගොඩක් තියෙනවාග ඒ තමයි ඇස් පෙනීම දියුණු වීමල සම සුමුදු වීමග

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍යථ

    හණ තෙල් කුඩා කෝප්ප 1ක්
    සුදුළුනු බිකි 4ක්
    ලෙමන් ගෙඩි 4ක්
    පිරිසිදු මී පැණි කිලෝග්‍රැම් 1ක්


සාදාගන්නා ආකාරයථ

හණ තෙල් කුඩා කෝප්ප 1ල සුදුළුනු බිකි 4ල පිරිසිදු මී පැණි කිලෝග්‍රැම් 1 හොඳින් බ්ලෙන්ඩර් කරගන්නග ඊට පසු එයට වරකට ලෙමන් ගෙඩි දෙක බැගින් පොතු හැර එක්කර නැවත දෙවරක් හොඳින් බ්ලෙන්ඩර් කරගන්නග

සකසාගත් මෙම පානය වීදුරු බෝතලයක දමා හොඳින් මූඩිය වසා තබාගන්නග

සෑම ප්‍රධාන ආහාර වේල් තුනටම පැය භාගයකට කලින් මෙයින් එක මේස හැන්දක් පානය කරන්නග

සැලකිය යුතුයිථ මෙය පානය කිරීමට යකඩ හැඳි භාවිතා නොකරන්නගගග සෑම විටම ලී හැන්ඳක් භාවිතා කරන්නගගග

- උපුටා ගැනීම අන්තර්ජාලයෙනි -

curtesy :http://hirutv.lk/blog


​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල