නීරෝගී කෙස් කළඹකට මෙන්න උපදෙස් - තරුණියන්ට විශේෂයි

views 2017-04-25 03:31:00 Hair_New

නීරෝගී කෙස් කළඹකට මෙන්න උපදෙස් - තරුණියන්ට විශේෂයි


මේ කාලේ තරුණියන් ගොඩක් මහන්සි වෙන්නේ තමන්ගේ කෙස් කළඹ ආරක්ෂා කරගන්නග

ඒ සඳහා විශාල ලෙස මුදල් වැය කිරීමටද බොහෝ තරුණියන් කටයුතු කරනවාගබොහෝවිට ඒවායින් සිදු වෙන්නේ තාවකාලික පිළියමක් පමණිග

මේ ලිපියෙන් කියවෙන්නේ ඉතාමත් පහසුවෙන් සදාගත හැකි ස්වභාවික පිළියම් කිහිපයකිග

    කෝමාරිකා යුෂ ගෙන එමගින් හිසකෙස් හා හිසෙහි විනාඩි 30ක් පමණ ගලවා තබා සෝදා හරින්නග

    මුදවාපු කිරි ගෙන හිසකෙස් හා හිසෙහි ගල්වා තබා විනාඩි 30කින් පමණ සෝදා හරින්නග

    කඩල මිටක් පමණ ගෙන ඒවා පැය හතරක් පමණ පෙඟෙන්නට තබා පිටිකරගෙන හිසකෙස් හා හිසෙහි ආලේප කර විනාඩි 20කින් පමණ සෝදා හරින්නග

    දෙහිගැටල උළුහාල් ස්වල්පයක් සෝදා කපාගත් නෙල්ලි ගෙඩි ටිකක් සමඟ මිශ්‍රකර හොඳින් තම්බන්නල ඊට පසු එය නිවෙන්නට තබා නිවුණු පසු හිස සෝදා හරින්නග


මෙම ක්‍රම මගින් ඔබට පහසුවෙන් නිරෝගී කෙස් කළඹක් ලබා ගත හැකියග

- උපුටා ගැනීම අන්තර්ජාලයෙන් -

curtesy : http://hirutv.lk/blog
​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල